“Mükemmelliyetçilik çocuklarda depresyona illet kabil”

Okulların açılmasıyla bu arada çocukları ve gençleri okkalı tıpkı eğitim bilimi tedris yılı bekliyor. Ebeveynlerin beklentilerindeki artışın, çocuklara ve gençlere yansıdığını vurgulayan Bilirkişi Klinik Psikoloğu Elmas Merve Malas, mükemmelliyetçiliğin çocuklarda ve gençlerde depresyona neden olabileceğini söyledi.

Pandemi sonrası torunlar ve gençler, online eğitimden yüz yüze eğitime geçerken, pandemide ortaya sâdır akademik ve sosyal kayıplarını da telafi etmeye başladı. Buna faktör kendisine ebeveynlerin beklentilerinde artış yaşandı. Yapılan bilimsel çalışmalar hem ebeveyn beklentilerinin hem birlikte ebeveyn eleştirisinin gitgide arttığını, öyle ki bakir nesillerin, önceki nesillere bakarak ebeveynlerinden henüz aşkın sıklet bildirdikleri görülüyor. Bunun yanı sıra araştırı sonuçları günümüz esas-babalarının çocuklarıyla her an henüz aşkın ant harcadıklarını, eli sıkı çalışmaya henüz çok ayar verdiklerini ve çocuklarını anbean elan çok izlediklerini dahi göstermekte. Bu bile çocuklar ve gençlerde depresyona sebep olabilmekte. Özel Medicana Konya Hastanesi Ehlivukuf Klinik Psikoloğu Elmas Merve Malas, ayrıntılar ve gençlerdeki depresyonun sebeplerinden bahsetti.

BASKI ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Çocukların ve gençlerin her an elan rekabetçi ve bireyselleşen bir toplumla yüz yüze yüzmek zorunda olduğunu tabir eden Uzm. Psk. Elmas Merve Malas, “Mükemmeliyetçiler, eksikliklerini ölçüsüz derecede eleştirirken, kendilerine doğru olmayan erdemli standartlar belirler. Bunun sonucunda beklediği standarda ulaşamayan kişilerde hâl ve boğunç kabilinden kontra zihinsel esenlik sonuçları ortaya çıkmaktadır. Alelhusus mükemmeliyetçilik eller tarafından yönlendirildiğinde ’emredilmiş mükemmeliyetçilik’ tanımı karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ebeveynleri çocuklarının başarısı üzerinde henüz aşkın tartı kurmaktadır. Artan bu sorumluluk sonucunda, torunlar ve çoluk çocuk ebeveynlerinden müsaade almanın benzeri yolu yerine mükemmeliyetçi tıpkı zihniyeti benimsemeye başlarlar” dedi.

CAN SIKINTISI VE ANKSİYETE GİBİ ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİRLER

Sürekli dört dörtlük olmaya etkin bir evlat olduğunu tabir fail Uzm. Psk. Malas, “Eskimemiş soy sop kollar ve çoluk çocuk, ebeveynlerinin kendilerinden daha yüksek beklentilerinin olduğunu düşünüyor. Bu fikriyat mükemmeliyetçilikle, özellikle birlikte içtimai namına öngörülen mükemmeliyetçilik sonucunda gençlerde bunluk ve anksiyete kabilinden zihnî sağlık sorunlarını getirmektedir. Gençler ebeveynlerinin erdemli beklentilerini içselleştirir ve özgüvenleri üzere bu beklentileri gerçekleştirmeye meşgul. Ancak ebeveynlerinin bu beklentilerini karşılayamadıklarında kendilerini eleştireceklerdir. Bunu önlemek için henüz mükemmel olmaya çalışacaklardır” diye niteleyerek konuştu.

AŞIRI BEKLENTİ VE EFDAL STANDARTLAR BAHTSIZLIK GETİREBİLİR

Mükemmeliyetçiliğe ve ebeveyn baskılarına toplumsal dayatmaların de sebep olduğunu tamlayan Malas, şunları ekledi:

“Bu bağlamda, okullarda daim yapılan denemeler ve sıralamalar rekabetçiliği ve bireyciliğin yolunu açmakta ve bu üstelik ebeveynleri elan eleştirel ebeveynliğe itmektedir. Araştırmacılar, şayet bu izah doğruysa, suçlunun ebeveynler olmadığını vurguluyor. Bunun adına, küsurat dirim maliyeti ve azalan gelirle ebeveynler çocukları üstünde henüz fazla sıklet yapmaya itmekten mesul tutulmaktadır. Ebeveynler suçlu değil, zira şiddetli akademik baskılar, kontrolden hamiş müsavatsızlık ve sosyal medya kabil şüphesiz görünmemiz ve performans göstermemiz gerektiğine dair gerçekçi sıfır idealleri yavan teknolojik yeniliklerle rekabetçi aynı dünyaya karşı reaksiyon veriyorlar. Ebeveynler çocuklarına begayet beklentiler koyuyorlar çünkü düz yerine toplumun bunu kâm ettiğini ya üstelik eğer koymazlarsa çocuklarının sosyal yerine dışlanacaklarını düşünüyorlar. Serencam yerine ebeveynlerin çocuklardan ve gençlerden beklentilerini yeniden değerlendirmeleri durumunda olacaktır. Bu sosyal baskının toplumla, ekonomimiz ve eğitim bilimi sistemimizle ilişik olduğunu anlamamız gerekmektedir. Cemiyet kendisine gençlere ve ailelerine uyguladığımız baskıların abes yere dokunaklı olduğunun farkına varmalıyız.”

Share: