Fenomenlere alacak istisnası: Müfredat muhtemelen oldu!

Rehbere bakarak, hoppadak bire bir sosyal medya platformu üzerinden 15 bin muhteva üreticisinin 5 milyar liraya mümasil gelir elde ettiği hesaplandı. Toplumsal iletişim araçları üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzdelik 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki cerrahi müdahale nedeniyle elde edilen kazançlar amacıyla yıllık dirimsel vergisi beyannamesi verilmeyecek.

Sabah’taki habere göre; fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye’de kurulu bankalarda adisyon açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, dirimlik vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlananlar eksantrik ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı adisyon anahtar.

İSTİSNA UYGULAMASINDA MÜKELLEFLERİN TAMAM YAHUT MAHDUT YÜKÜMLÜ OLMALARININ BİR ÖNEMİ BULUNMUYOR

İstisnadan, toplumsal sağlayıcılar üzerinden mukavemetli, fon, gürültülü, videoteyp gibi içerikler paylaşan toplumsal zımni üreticisi soy kişilerle akil telefon, tablet gibi ateş parçası cihazlar üzere uygulama geliştiren gerçeklik şahıslar yararlanabiliyor. İstisna uygulanmasında mükelleflerin cemi yahut daraç yükümlü olmalarının bire bir önemi bulunmuyor.

İkametgâhın bulunduğu yerdeki kazanç dairesine arzuhâl ile başvurularak derogasyon belgesi alınabiliyor. İstisna kapsamında elektrik zımnında vehleten fazla adisyon açılabiliyor. Bankalar, aktarım tarihi bakımından dirimlik vergisi kesintisi yapacak.

İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların hep üzere almanak dirimlik vergisi beyannamesi verecek. Bu hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması yerinde, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki düzey (muamele tarihindeki döviz alış sıska) Türk lirası karşılıkları dikkate uyarlanmak suretiyle gedik matrahı belirleme edilecek.

SEÇKIN BİR YIL İÇİN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrımsız takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden ara yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. sağlık diliminde düz kayran tutarın (Bu sene için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle beherglas yıl için değişik değerlendirecek.

YOUTUBE’DA UYGULAMA FARKLI İŞLEYECEK

Youtube bire bir platformlar üzerinden yapıt yaparak yayın yahut hizmeti alarak çıkar elde edenler üzere uygulama değişik işleyecek. Tahsilatta geçer para yahut hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedel gelirin elde edildiği kamer içre banka hesabına aktarılacak.

Gelir ayın serencam 7 günü süresince elde edilmesi durumunda ise izlem eden kamer içre rayiç değer bankaya yatırılacak. İstisna kapsamındaki zımni üreticileri defter tutmayacak. Fakat canip faaliyette bulunup rüşvet elde edenlerin defter tutması mecburi olacak.

Bakir Zelanda’de koyun ve sığırların gaz çıkarmasına algı uygulaması

 

Rusya, buğday ihracatına meri vergiyi yükseltiyor

 

Arjantin’den “alışılmamış yarar vergisi” önerisi

 

Rüşvet avantajını gören fonlara koştu

 

Share: