Cari dara 3.45 bilyon dolar sarih verdi

Cari işlemler açığı, bir geçmiş yılın ayrımsız ayına bakarak 2 bilyon 269 milyon dolar artarak 3 bilyon 458 milyon dolar oldu. Beklenti verinin 3,64 milyar dolar bariz gelmesi yönündeydi.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Akan amal açığı, tıpkısı eski yılın bire bir ayına göre 2.269 milyon MEMLUK doları artarak 3.458 milyon KUL doları adına gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık akan işler açığı 32.667 milyon BENDE doları olmuştur.

Bu gelişmede, bire bir önceki yılın tıpkısı ayına bakarak, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2.508 milyon BENDE doları artarak 4.024 milyon KUL dolarına yükselmesi ve asli dirimsel dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon ÇAKER doları azalarak 946 milyon ÇAKER dolarına gerilemesine karşın, ödemeler dengesi tanımlı aut tecim açığının 4.794 milyon KUL doları artarak 6.426 milyon BENDE dolarına yükselmesi etken olmuştur.

Kızıl ve erke aut akan amal hesabı, aynı geçmiş yılın tıpkı ayında 1.931 milyon ESIR doları çok vermişken, bu kamer 4.294 milyon ABD doları çok vermiştir.

Hizmetler dengesi altında yolculuk kaleminden kaynaklanan açık varidat benzeri önceki yılın tıpkı ayına bakarak 1.702 milyon MEMLUK doları artarak 2.728 milyon ABD doları kendisine gerçekleşmiştir.

Benzeri esbak yılın ayrımsız ayında 22 milyon ABD doları kesin huruç kaydeden sekunder gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon ÇAKER doları kesin çıkış kaydetmiştir.

Mal Hesabı

Direkt yatırımlardan kaynaklanan açık girişler 950 milyon ESIR doları kendisine gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.578 milyon KÖLE doları tutarında kemiksiz huruç kaydetmiştir. Ast kalemler itibarıyla incelendiğinde, dar dışı yerleşiklerin gelişim ve oran bağırsak istikraz senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon ABD doları ve 218 milyon MEMLUK doları net as yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki arbitraj ihraçlarıyla ilgilendiren yerine bankalar 16 milyon BENDE doları kesin istikraz gerçekleştirmiştir.

Değişik yatırımlar altında, sıkıntılı içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki nakit para ve mevduat varlıkları 416 milyon KUL doları kesin artış kaydetmiştir.

Dar dışı bankaların sıkıntılı içindeki mevduatları, ecnebi dünyalık cinsinden 638 milyon ÇAKER doları ve Türk Lirası cinsinden 5 milyon BENDE doları kemiksiz çoğalma görünmek için mecmu 643 milyon ABD doları açık artım kaydetmiştir.

Daraç dışından sağlanan kredilerle ilgilendiren kendisine; bankalar, Genel Hükümet ve değişik sektörler sırasıyla 1.039 milyon ÇAKER doları, 67 milyon MEMLUK doları ve 264 milyon KUL doları açık hoşgörüsüz ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu kamer 1.960 milyon KUL doları kemiksiz azalış gözlenmiştir.”

İhracat ve ithalat ünite derece endeksleri arttı

 

TCMB, orak ayı ayında KİT’lere döviz satışı yapmadı

 

Share: