Bülent Kuşoğlu: Plan ve Bütçe Komisyonu’na Bilgi Vermesi Müstelzim Kurumlar Var. Bu Bilgilendirme Yapılamıyor

CHP Umumi Komutan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Cazibe ve Bütçe Komisyonu’na bilgi vermesi müstelzim, bilgilendirme yapması gereken kurumlar var, 8-9 gelgel var. Yasa gereği, bütün bunlar yani kanunlarında olduğu için Cazibe ve Bütçe Komisyonu’nu, TBMM’yi bilgilendirilmesi gerekiyor ama bu brifing yapılamıyor maatteessüf. Söz Misali genişlik önemlilerinden ayrımsız tanesi Model Bankası. Format Bankası bu yıl on paralık brifing yapmadı. Sayıştay’dan, özellikle bire bir arada, karşı karşıya aynı brifing istedik, o olmadı. Sayıştay’ın altı ayda tıpkı gönderdiği raporlar var amma onun haricinde dahi bazen şeyleri sorarak aktarmak istedik, öğrenmek istedik, o birlikte gerçekleşmedi” dedi.

TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri sürüyor. Komisyon’üstelik bugün TBMM, Kamu Denetçiliği ve Sayıştay’ın 2023 yılı bütçeleri görüşülüyor. CHP Ankara Mebus Bülent Kuşoğlu, Komisyon’dahi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Traksiyon Bütçe Komisyonu’nda geçenlerde dokunaklı tıpkısı hadise yaşandı. Torba kanun görüşmeleri sırasında, Biçim Bankası’nın orada olmadığını ayırt ettik. Brifing yapmaları gerekiyordu. Henüz bilahare, akşamüzeri, Form Bankası’ndan bir izinli bilgelik veremeyeceğini söyledi. Sakil bir olay namına görüyorum. TBMM’ye bilgelik verilmemesi, bunun bir ünsiyet haline gelmesi çokça münasebetsiz tıpkısı vaka. Demokrasinin vazgeçilmezliği, bu erklerin ayrılığındandır. Meclis, ayrımsız amme kuruluşu değil kim alışılmış anlamda bire bir erk.

Yasama, icra, önem; yeryüzü özellikle üstelik yasama geliyor. Yasama erkine bilgi yüklemek zorunda bürokrasi. Yürütme erki, binlerce kurumdan oluşuyor, dışarlık teşkilatı üstelik var. Şiddet anca, erdemli mahkemelerden taşradaki mahkemelere kadar esasen yüzlerce, binlerce şiddet kurumu var, kuruluşu var. Fakat yasama erki, takkadak TBMM’den oluşuyor. Yemeden Içmeden TBMM’den oluşuyor yasama erki ve teşri erkine bilgelik verilmemesi, küçük şişman bir sorundur, sıkıntıdır. Bunun olmaması lazımdı. Tığ, uymazlık olarak Komisyon’u metrukiyet ettik, yani bir özdek yapmamız gerekiyordu, zira bu yetişkin tıpkısı olay. Bir Vakitler bile olduğunda o yaşama çıkarılmıştı, maddesi dahi çıkarılmıştı. Tıpkısı madde yapmamız gerekiyordu, biz Komisyon’u ayrılma ettik ve size durumu bildirdik. Fakat bununla ilgilendiren olarak hangi yapıldı bilmiyorum ama burada açıklamanız olursa çok kıvançlı oluruz.

Çekim ve Bütçe Komisyonu’na hikmet vermesi gereken, bilgilendirme yapması müstelzim kurumlar var, 8-9 alım var. Kanun gereği, bilcümle bunlar yani kanunlarında olduğu amacıyla Çekim ve Bütçe Komisyonu’nu, TBMM’yi bilgilendirmesi gerekiyor amma bu bilgilendirme yapılamıyor maalesef. Bilfarz sunu önemlilerinden tıpkı tanesi Suret Bankası. Kalıp Bankası bu sene tek bilgilendirme yapmadı. Sayıştay’dan, özellikle tıpkı arada, karşı karşıya tıpkı brifing istedik, o olmadı. Sayıştay’ın altı ayda tıpkısı gönderdiği raporlar var ama onun haricinde üstelik ara sıra şeyleri sorarak hıfzetmek istedik, bilgilenmek istedik, o da gerçekleşmedi.

SPK’yla ilgilendiren hiç yapılmadı, BDDK’yla ilgili namına yapılmadı, facia sigortalarıyla ilgili kendisine yapılmadı. Sağlık Fonu, bütçeden sonra yapılacak diye umut ediyoruz. Toplumsal Düzenlilik Kurumu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu ahit eklendiği halde Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ilgili biricik benzeri ziyaret dahi yapılmadı. Bunlarla ilişik görüşmelerin yapılması konusunda, peki siz mesul değilsiniz amma bunları çağırmak gerekiyor. Bu sorumluluktan kaçmamaları lazım. Plan ve Bütçe Komisyonu’na bu bilgiyi, Sedir’e bu bilgiyi vermekten kaçamamaları geçişsiz. Bunun benzeri yaptırımı olması lazım yöneticiler nezdinde. Devlette süreklilik esastır. Bittabi, kanun emri olduğu halde bir tane tıpkı bilgilendirme da yapmamışlar? Şekil Bankası bu sene yapmadı, geçen sene tıpkısı kat yapmıştı. Toplumsal Düzenlilik Kurumu tek yapmadı şimdiye kadar.

Izzet desteklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgilendiren ayrımsız brifing almamız geçişsiz, o bile on paralık yapılmadı. Bunların yapılması devletin, kamunun, milletin menfaatinedir ve inanın, siyaseten DOĞRU Parti’nin birlikte menfaatinedir. Bunların yapılması gerekir, haddinden fazla elan düzgün işler işlenmiş tamam.”

“CESAMET KUTSALDIR DİYE KÖLECİ ROMA DEVLETİNİ DAHI KUTSI SAYACAK HALİMİZ YOK”

CHP Konya Mebus Abdüllatif Şener ise şöyle konuştu:

“Denetleme, devletteki birincil konulardan biridir. Ferdî inisiyatiflere bırakılarak biz parayı teslim ederiz. ‘O kişi dürüsttür, namusludur, harama elini uzatmaz; onun amacıyla gönlümüz ferahtır’ diyemeyiz yahut devasa boyutlardaki amme gücünü eline verip de ‘Bu yetkiye cemaat olanlar bu gücü amme menfaatine kullanır, bunda tıpkı tereddüdümüz yoktur; o halde denetime lazım yoktur’ diyebilmek cins değildir. Oran kurumları ortada angarya, denetim kurulmalıdır. Hele tek kamu görevi, o görevde bulunanın inisiyatifine bağımsız surette bırakılmamalıdır. Bu olmadığı takdirde amme kaynakları çarçur edilir, yolsuzluklar ayyuka çıkar ve ülke öz potansiyelinden ve gücünden kaybeder.

Elbette ki devletin varlığı, o millete, o ülkeye güven sağlar. Güvenliğini sağlar ve varlığının devamını sağlar. Önemlidir fakat bu 5 bin almanak devletler tarihi göstermiştir kim kavi haddinden fazla ülkede insanlar, zat devletlerinden çektiği zulmü hiç kimseden çekmemişlerdir… O halde celal kutsaldır diye köleci Roma devletini dahi mübarek sayacak halimiz yoktur. Demincek, geldiğimiz yasakçı itibarıyla Sedir’in denetleme yetkisi var, Sayıştay’ın teftiş yetkisi var, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun denetleme yetkisi var amma bugün itibarıyla bu 3 denetimin birlikte işlevsiz olduğunu ahzetmek zorundayız. Yani yürütme erkini, parayı kullananları, gücü kullananları hangi etkinlikte denetliyor? Ayrımsız yol 2017 Esas değişikliği bunu katre etmiş, denetleme mekanizmasını çökertmiştir bu ülkede.”

Share: