Sülale sahiplerinden olağanüstü tahliye oyunu

Akıbet dönemde küsurat ev kıymet ve kiralarına karşı yasalı oranın üzerinde icar artışına ilişkin mütekellim Tüketici Konfederasyonu Ahbaplık Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, “Ev sahipleri, faziletli icar getirisi uydurmak üzere kiracılarını tahliye etmeyi istiyorlar. Geçim vasıtasıyla aktüel kira artırımı yaptıramayan gayrimenkul sahipleri önceki halen kendilerinin kullandıkları hane veya hareket yerini satıp, sonraları ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açıyor” dedi.

Doğan, kira artırımı yapamadığı için konuta ihtiyaç dolayısıyla kiracısına tahliye davası açan evet dahi açacağını söyleyen hane sahiplerine karşı kiracıların hangi yasal haklarının olduğu karşı bilgelik verdi.

“Mülk sahibinin gayrimenkulünü sattığı kanıtlanmalıdır “

Kiracıların haklarına ilişkin vukuf veren Doğan, “Mülk sahipleri, Borçlar Kanununa bakarak; 5 yılını doldurmamış kiracılara seçme sene TÜFE oranı üzerinde artış yapamayacaklarını öğrendiler. Ancak buna rağmen emsal aile kiralarının artmış olması, zımnında henüz efdal kira getirisi nail olmak amacıyla kiracılarını boşaltma etmeyi istiyorlar. Itilaf vasıtasıyla aktüel kira artırımı yaptıramayan taşınmaz sahipleri önceki halen kendilerinin kullandıkları bölük yahut hareket yerini satıp, sonradan gereksinim nedeni ile boşaltma davası açıyor. İşte bu durumda müstecir, para sahibinin gayrimenkulünü mümasil zaman önce sattığını yargılamada kanıtlamalıdır.

Çünkü anlayış, uygulama ve doktrine bakarak: öz oturduğu evi tahliye davası açmadan önce satmış yahut satılığa çıkarmışsa, kiralayanın ihtiyacının gerçek ve yürekten olmadığı kabul edilir. Ayrıca Borçlar Kanunumuza bakarak gereksinimin gerçek, istekle ve mecburi olması aranmaktadır. Söz Gelişi; kiralayan yahut oğlunun sadece nişanlı olması, evlilik hususunda seçkin girişim atılmaması dünyaevi zımnında gerekseme talebi kendisine yeterli görülmemektedir. Yeniden bu konuda yetişkinler için hisse senedi yerine alışmışlık isteği kabul edilmemekte yalnız çocukların okula azimet gelişlerdeki zorlukları, ihtiyacın istekle olduğuna tanıt kabul etmekte, yakınlık uzaklığı esas ve yürekten tıpkısı ihtiyaç adına görmemektedir. Şayet kiralayan yararsız el altında oturduğu konutun kesenek, yakıt ve özge giderlerini karşılamakta zorlandığını, bundan ortalık üstelik kiralanana sıradan ihtiyaç duyduğunu tanıtlama ederse boşaltma kararı verilmesi gerekmekte, ancak fazla sağlık elde etme amacı ile açılan boşaltma davası kabul edilmemektedir.
Kiraya verenin tazminat ödemesi durumu oluşabilir”

Rıfat Mir kiralara yüzdelik 98 bindirim yaptı

 

Kira fiyatlarında rekor çoğalma

 

Hazırlık alınmazsa icar fiyatı erişilemeyecek rakama ulaşacak

 

Share: