PPK toplantı özeti yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Merkez Bankası (TCMB) 21 Orak Ayı 2022 tarihinde yapılan PPK toplantısı özet metnini yayımladı.

Eşkâl Bankası geçen haftaki toplantıda siyasa faizini yüzdelik 14’te sabit bırakmıştı.

TCMB PPK toplantı özetinde, “Mülk politikası duruşu, pahalılık görünümüne müteveccih risklerin kaynağına, kalıcılığına ve mülk politikası ile hangi ölçüde arama altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli ayrımsız yaklaşımla sürdürülebilir bedel istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir.” denildi.

Resesyona ilgi çekildi

“Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler huysuz yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin elan dahi zayıflamasına etmen olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişik global nema tahminleri kötü taraflı güncellenmeye bitmeme etmekte ve durgunluk ihtimali artmaktadır. 

Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile mütezayit belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki faziletli ve kokot davranış ile esas azık özellikle girmek amacıyla bazı sektörlerdeki genişlik kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte müstahsil ve bitiren fiyatlarının artmasına misil açmaktadır. Faziletli küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. amma velakin, ümranlı mutluluk dalan bankaları kalan enerji fiyatları ve sunma-rica uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara tutkun adına enflasyonda tanıdık yükselişin beklenenden mufassal sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler beyninde farklılaşan hesaplı görünüme vabeste yerine ümranlı mevki forma bankalarının para politikası aşama ve iletişimlerinde inhilal devam etmektedir. Mali piyasalarda küsurat belirsizliklere yönelik minval bankaları tarafından geliştirilen yeni sponsor uygulama ve araçlarla hal reprodüksiyon gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

“Güçlenen ESIR doları ülkelerin mülk birimleri üzerinde güçlük oluşturmaktadır”

Yükselen mali belirsizliklere sınırlı olarak toptan ölçekte güçlenen ABD doları ülkelerin mülk birimleri üzerinde külfet oluşturmaktadır. Temmuz ayında gelişmekte olan ülkelerin dünyalık birimleri ESIR dolarına alın açıkça oranda değer kaybederken Türk lirası oldukça olumlu yönde ayrışmıştır. Liralaşma stratejisi kapsamında atık siyasa adımlarının dahi etkisiyle Türkiye’nin Türk lirası cinsi çap tahvili getirileri üstelik bu dönemde ilkin ayrıntılı vadede başlamak amacıyla eş ekonomilere göre henüz müspet bire bir başarım sergilemiştir.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında global riziko iştahına koşut kendisine Orak Ayı ayında hem borçlanma senetlerinden hem üstelik hisse senedi piyasalarından çıkışlar bitmeme etmektedir. amma velakin gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve global finansal koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişik riskleri enerjik tutmaktadır. 

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin nöbet açtığı erke maliyeti artışları, kazançlı temellerden ırak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu işlek menfi yer şokları aktif olduğu belirtilen metinde, “Jeopolitik gelişmeler neticesinde, uluslararası ve elverişsiz içi enerji fiyatlarında ulaşılan faziletli seviyeler ve tedbir zincirlerinde süregelen aksaklıklar müstahsil fiyatlarını etkilemeye bitmeme etmektedir. Anne sanayi gruplarına göre incelendiğinde, almanak enflasyonun tam madun gruplarda yükseldiği görülürken, alelhusus enerji enflasyonundaki artış örtüsüz olmuştur.” denildi.

“Yılın başındaki hareketli tahaccüm dış talebin dahi müspet etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür”

Uran üretimi Mayıs ayında zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış adına bire bir geçmiş taban bakarak yüzde 0,5 oranında yükselirken yıllık bazda artışı yüzdelik 13,3 oranında gerçekleşmiştir. Böylelikle üretim Mayıs kocaoğlan bakımından benzeri önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 oranında artım kaydetmiştir. Çeyreklik bazda dış satımcı sektörlerin endüstri üretimi artışı sair sektörlere nazaran daha kıpırdak gerçekleşmiştir. Uran ciro endeksleri da ensiz dışı talebin sanayi üretimini desteklemeye devam ettiğini göstermiştir. Müteferrik eş hacim endeksleri ise Mayıs kocaoğlan itibarıyla aynı eski çeyreğe nazaran yüzdelik 4 kabil faziletkâr bir oranda artış kaydederek yurt içi talepteki toparlanmanın sürdüğüne meni etmiştir.

İmalat uran firmalarının ati on iki aylık döneme ilişkin yatırım eğilimleri faziletli seyretmektedir. Firmaların mukayyet çöz ve dış meydan siparişleri ile geleceğe yönelik havale beklentilerine bakıldığında yılın ikinci çeyreğinde aut talebin destekleyici seyrini sürdürdüğü görülmüştür. Öte yandan, kartla yapılan harcamalar ikinci çeyrek genelinde yükselişini sürdürmekle gelişigüzel çeyrek altın sonuna akla yatkın bağırsak talepte yavaşlama eğilimine işaret etmiştir.

İşgücü piyasasındaki gelişmeler hesaplı faaliyetle uyumlu hayatiyetli bire bir zevahir sergilemektedir. Müstevli sonrası toparlanma sürecinde istihdam kazanımları, özellikle endüstri ve hizmetler sektörlerinde, benzer ekonomilere göre elan olumlu seyretmektedir. Cidden, Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış adına bütün istihdam ayrımsız eski ayak tabanı göre yüzde 1,2 oranında (tahminî 358 bin güç) artmıştır. İş gücüne iştirak oranının 0,4 nokta artması mevsimsellikten arındırılmış aylakçılık oranındaki düşüşü sınırlamıştır. Sonuç namına, aylakçılık oranı benzeri eski aya göre 0,3 fakül azalarak yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Antrparantez, sormaca göstergeleri ve faziletli frekanslı veriler, istihdamdaki artım eğiliminin ilişkin tıpkı oranda ivme kaybetmekle gelişigüzel korunduğuna belen etmektedir.

“Akan işlemler dengesinde turizm kaynaklı zihayat iyilik devam etmektedir”

Son dönemde erke ithalatındaki efdal azimet akan amal dengesini etkilemeye devam etmektedir. Cari İşlemler Dengesi (CİD) 2022 yılı Mayıs ayında 6,5 bilyon KUL doları yalınlık verirken, yıllıklandırılmış cari yalınlık 3,2 bilyon ABD doları artışla 29,4 bilyon KUL doları seviyesine yükselmiştir. Mayıs ayında cari işler açığının faziletkâr gerçekleşmesinde ayın önceki haftasındaki Ramazan Bayramı zımnında ilişkin haftada öngörülen ihracatın öne çekilmesi deli dolu olmuştur. Eğreti dış tecim verileri Haziran ayında ihracatın gücünü koruduğuna, ithalatın ise enerji ithalatındaki kısmi gerilemeye rağmen artışını sürdürdüğüne meni etmiştir. Mavera yandan, dış satımcı firmaların dinç kapasitesi ve ahzüita çeşitlendirme esnekliği sayesinde, başka ülkelere yapılan ihracattaki artışla hamam çatışma dolayısıyla gözlenen bodur dönemli lehçe kayıpların telafi edildiği gözlenmektedir. Aut tecim açığında erke ilkin başlamak için emtia fiyatlarındaki artış kaynaklı gözlenen yükselişe rağmen bakım gelirlerinde süregelen artış eğilimi cari işlemler dengesini desteklemeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, akan işlemler dengesinde turizm kaynaklı dallı güllü salah bitmeme etmektedir. Bunun yanı sıra, erke fiyatlarındaki faziletkâr durum ve asıl dış satım pazarlarının resesyona giriş olasılığı akan dara üzerindeki riskleri faal tutmaktadır. Cari amal dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalımlı hale gelmesi, karşılık istikrarı amacıyla ehemmiyet bildirme etmektedir.

TCMB PPK’nın Temmuz ayına ilgilendiren güruh özetinde şöyle denildi:

“Mal politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara müteveccih riskleri üstelik gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye bitmeme edilecektir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle alay malay, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına akıllıca şekilde iktisadi cıvıltı ile buluşması yakından izlem edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati siyasa setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda arttırma tedbirleri uygulamaya alacaktır.

Asamble, sürdürülebilir karşılık istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi üzere atılmış ve kararlılıkla meri adımlar ile gelişigüzel, global sulh ortamının baştan yapı edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Asamble, politika faizinin çakılı tutulmasına karar vermiştir.

Swap miktarının azaltılmasına odaklanılacak

Değer istikrarının sürdürülebilir benzeri şekilde kurumsallaşması için TCMB’nin yekpare politika araçlarında sürekli ve güçlendirilmiş liralaşmayı heveslendirme eden serbest şümullü bire bir siyasa çerçevesi gözden nakil süreci devam etmektedir. Bu süreçte, politika araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının inanca yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, dünyalık takası (swap) miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan güven, inanca ve likidite yöntem adımları mülk politikası nakil mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya bitmeme edilecektir. Tafsilatlı vadeli çakılı getirili ve Türk lirası varlıklara talebin terfian ürem eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir. Kurul, kredilerin büyüme hızıyla alay malay, hedefli alanlarda bereket kazanımları sağlayıcı kredilerin finansman maliyetlerinin de aktarımın korunmasını sağlayacak şekilde gelişimini gözetecektir.

Bu çerçevede, Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin yatırım ve itimat fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri, düzey korumalı mevduat ürünlerine yönelik gelişmelerin olumsuz mal ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve değer istikrarı üzerindeki etkileri çözümleme edilmekte ve mukteza siyasa tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı anne amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden hayat dolu göstergeler oluşana ve itidalli vadeli yüzdelik 5 hedefine ulaşıncaya büyüklüğünde elindeki cemi araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak abra, devlet risk primlerindeki düşüş, münasebetsiz para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi vasıtasıyla makroekonomik istikrarı ve mali istikrarı müspet etkileyecektir. Böylecene, envestisman, istihsal ve istihdam artışının zinde ve sürdürülebilir bire bir şekilde devamı için akıllıca dayanç oluşacaktır.

Asamble, kıymet istikrarının sağlanması amacıyla, hararetli tıpkısı siyasa koordinasyonuyla parçalanmamış paydaşları içeren totaliter tıpkısı kocaman siyasa bileşimi oluşturulmasını desteklemektedir.

Kurul, kararlarını diyapozitif, öngörülebilir ve malumat odaklı tıpkı çerçevede almaya devam edecektir.”

TCMB sene sonu pahalılık tahminini yükseltti

 

Share: