Dış ticarette blockchain projesinde ilk safha tamam

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya bakarak, ihracat süreçlerindeki hareket ve işlemlerin, blockchain ağı üzerinde yürütülmesi, yönetilmesi ve takibini amaçlayan projede geçmiş faz tamamlandı.

Güzeşte yıl 6 Aralık’ta başlatılan projenin geçmiş safha çalışmaları, bu yıl 8 Mart’ta açılış toplantısıyla tanıtılmıştı.

Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içre kalan kısmının blockchain teknolojisiyle baştan tasarlanmasına ilgili çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda, işlemlerin transparan bir şekilde takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, mukannen iş basamaklarının otomasyonu ve ara bulucu kurumların kaldırılabilmesi üzere proje başında ortaya konan hedeflerin hepsi gerçekleştirildi.

İlk fazda antrparantez ihracat süreçlerindeki ihracatçı, gümrük müşaviri, taşımalık şirketi, vezneci, sigorta şirketi ve kamu kurumları kabilinden paydaşların saydamlık ve yürek içerisinde prosedür yapabilecekleri bire bir ekosistemin blockchain ile kabil olduğu sonucuna ulaşıldı.

İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere ivinti kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların analiz edildiği önceki fazda, kağıt kullanımı ve vesika transferi için lüzumlu temel kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün hissedar kurumlarca benimsenebileceği görüldü.

Benzeri zamanda paydaşların, bütün üzerindeki işlemlerden az daha senkronik haberli olması sağlanarak bilgelik paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı.

Proje 2022 sonu bakımından tamamlanacak

Kaynak ve Maliye Bakanlığının finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla geliştirilen projenin “Birinci Safha Kapanış Toplantısı” 28 Temmuz’da yapılacak.

İkinci fazında, “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi” ile dış satım sürecinin analiz edileceği proje, 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Izan Tarhan: Blockchain yerkürenin dijital yararsız, ikizi, izdüşümü

 

Yatırımcıların odağındaki ‘bakir blockchain’ler’

 

Share: