Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Dikici Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene üzere ödenecek zirai destekler muhtemelen oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve cisim yaştaki buzağı için 500 liralık destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için arttırma 200 lira destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Döl Yararlanma Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna bakarak, Tarım Havzaları Üretim ve Sübvansiyon Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde sert yemleme sezmek üzere haddinden fazla yıllık ve yegâne almanak yemleme bitkileri ekimi fail üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına doğmak için korunga için 90 lira, tek almanak yem bitkileri üzere 60 teklik, silajlık ekilişler (kalıntı/arık) üzere 60 liralık, sentetik çayır mera için 150 lira, çok almanak yemleme bitkilerinde düzensiz olanlar üzere 90 lira, cılız olanlar için da 40 lira ve silajlık ekilişler üzere 100 liralık olacak.

Yer altı sularının sınırlı seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları eksiksiz, 4 ay ve vücut yaşta, ilkine buzağılama yaşı arz fazla 960 dönem veya son iki buzağılama arası arz aşkın 600 çağ olan ineklerin doğan buzağıları amacıyla hayvan başına 500 liralık destek sağlanacak.

Veca, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kargaşa, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’bile doğan buzağılar için ilave 200 lira ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit bedel ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 liralık destek ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme vahit miktarlarının 20 başa kadar bütünü, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 sarrafiye için yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira destek

Dişi mandalar üzere 500 lira, asıl kütüğüne kayıtlı çekici mandalar üzere arttırma 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve eğin malaklar üzere 500 liralık, asıl kütüğüne mukayyet malaklar amacıyla da ilave 300 liralık, protez tohumlamadan doğan malaklara antrparantez ilave 500 liralık bindi ödenecek.

Islah amaçlı benzin zımni analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin kalite kriterlerini sağlayan protez tohumlamadan doğan akman sütçü yahut toplanmış soy her bir dingil amacıyla 100 liraya kadar bindi verilecek.

En birkaç 1 kelle, genişlik fazla 50 kafa düve (camız dahil) alımına üstelik Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı mahdut içinde doğmuş ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzdelik 50’si kadar terviç ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan çıplak işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay üst yaştaki koca zooloji hariç, yekpare sığırlar amacıyla efsanevi sahiplerine 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa birim miktarları 500 başa büyüklüğünde birlik, 501 esas ve üzeri amacıyla yüzdelik 50’sine eşit mevrut tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Antrparantez Onaylı Benzen Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki cıbıl pres desteği düz yekpare sığırlar amacıyla arttırma 100 liralık bindi verilecek.

Vekâlet vasıta sistemlerine mukayyet, dar içre doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (camız karışma) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve soy bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 çıban üzere (200 mir karışma) hayvan başına çağ ve vahit fiyat üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 başlangıç ve vücut anaç koyun gâvur varlığına erbap işletmelere yahut çobanlara 12 bin teklik kendisine ödenecek.

Maya koyun-inatçı yetiştiricileri birliklerine unsur yetiştiricilerin, Nezaret kayıt sistemlerine kayıtlı kurnaz kucak başına 50 lira, iri muannit başına 50 liralık, deneyli tiftik keçisi başına ilave 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine anaç kucak inat başına arttırma 2 lira bindi ödemesi yapılacak.

Bir eski yılın kurnaz kucak-tutturuk desteğini düz ve destekleme yılında kart kucak dikbaşlı sayısını artıran işletmelere, benzeri geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, tutma yılında anaç koyun, aksi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artım oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapak Ekincilik Satma Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) sınırlı kooperatiflere, Maya Koyun Aksi Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Moher Araç Sistemi (TKS) Fen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 lira, resülmal tiftiğin kilogramına 60 liralık, sekunder tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı üretim kapsamında üretilen tiftiğe üstelik arttırma 10 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz döl sağlayan Koza Tarım Koca Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut ruh alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, model birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/veya üretici birliklerine unsur üreticilerine bile arılı kovan başına 30, organ olmayanlara 20 teklik, Bakanlıktan istihsal izni almış maya arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları üzere 1400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları amacıyla 250 teklik atık desteği, hayvan hastalıkları ile savaş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları üzere uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 liralık bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, alabalık için kilo başına 1 liralık, eskimemiş türlere 3 liralık, bağlı cümle üretime 2 teklik, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye amacıyla kilo başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane maya alabalık desteği balık başına 60 lira, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilo başına 2 lira verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça muteber projeler amacıyla yetiştiricilere, kocabaş koruması amacıyla efsanevi başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, halis korumaya kapçık başına 80 teklik, ipek böceği korumaya kilogramda 170 lira, düzeltme programındaki koyun, tutturuk ve yavrularına el elinde düzeltme seçkin sürüde efsanevi başına 150 teklik, aya sürüde 100 teklik, umum elinde camız ıslahı (anaç manda), kele ve sene zarfında doğuran kart mandaya hayvan başına 2000 lira, sene süresince doğurmayan bilgili mandaya hayvan başına 1200 liralık, damızlığa hasrolunmak amacıyla seçilen yerel sığır (düve/tosun) efsanevi başına 1500 teklik, damızlığa ayrılmayan için 1300 teklik, damızlık erkek materyale (çalıştırıcı-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 teklik, taban sürüde 250 lira destekleme yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 liralık bindi

Yurt içi sertifikalı tohum kullanma desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 lira, kanola amacıyla 30 lira, susam üzere 8 liralık, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 teklik, kuru fasulye, yasmık ve yonca üzere 60 lira, nohut amacıyla 50 liralık, patates üzere 200 liralık, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya için 45 liralık, düz fıstığı amacıyla 34 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/ağaç tasarruf desteği, şam fıstığı, koz, badem, mavi incir ve aronya amacıyla 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, farklı ürün türleri ve asma (nar ve muz aut) amacıyla 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi için üstelik dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt içinde sertifikalı döl üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yetersiz içinde satışını gerçekleştiren, Nezaret eliyle yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu sene ürettikleri türlü sertifikalı tohumluklarla özgün/asıl ve üstü tohumluklara üstelik türüne göre kilo başına 0,1-5 liralık yetersiz içi sertifikalı zürriyet istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı direk başına 0,5 teklik, aşısız fidan başına ise 0,25 liralık bindi sağlanacak.

Kom Saymanlık Vukuf Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve geçen yıl vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.

Tarımsal yayım ve müşavirlik desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal neşir ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve yetiştirici örgütlerinde genişlik aşkın 5 tarım danışmanı tutmak için istihdam edilen beherglas tarım danışmanı üzere 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 mahiye hizmet sunumuna sınırlı kendisine fiyat iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2022’den lakırtı etmek için zaman bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: