Son an gündem: Ağrı Dağı eteklerinde etkili akarsu maymununun tagaddi yadigâr kamerada

Ağrı Dağı eteklerinde hayat süren akarsu maymununun tagaddi ajanda kameralarca görüntülendi.

Yaklaşık yarım yamalak çağ önceki bitişik ülkelere kürk üretimi amacıyla getirilen ve elan sonradan çiftliklerden kaçarak Ağrı Dağı eteklerine mevrut akarsu maymunları, dağın Iğdır tarafındaki Karasu Sazlığı’nda yaşıyor.

Birçok memeli, kemirgen ve sürüngenin yaşadığı sulak alanın ilgi frapan hayvanlarından olan su maymunları, hem karada hem de suda besleniyor.

Tür ismi Myocastor coypus olan ve adeta büyük ayrımsız fareyi mümasil akarsu maymununun suda ve karada beslenme yadigâr kameralarca vasıta altına alındı.

Share: