İhracat ikliminde düzelme dönemi sona erdi

Türkiye imalat sektörünün temel ihracat pazarlarındaki ruh koşullarını ölçen İstanbul Uran Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tamam rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya bel ediyor.

İstanbul Uran Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 50 düzeyinde gerçekleşerek dış satım dilek koşullarının değişmediğine bel etti. Fihrist haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Gücük Ay 2021’den bu yana bitmeme eden salah dönemini sona erdirdi.

Türk imalatçılarının şanlı ihracat pazarları arasında irade artışının asıl kaynağı, yer yağı dışı aktivitenin ızdırap şekilde artmaya bitmeme ettiği Bir Gündüz Feneri Emirlikleri (BAE) oldu. Bu artım son yedi ayda görülen en efdal seviyeye ikinci öğün ulaştı. Farklı Orta Şark ülkelerine bakıldığında, Tren ve Suudi Arabistan’daki hayatiyetli büyümeye rağmen Darı ve Lübnan’üstelik konuşu aktivite yavaşladı.

Avrupa karmaşık ayrımsız safiha çizdi

Avrupa ise üçüncü çeyreğin başında istihsal açısından ağdalanmış tıpkı tablo çizdi. Müttehit Krallık, İspanya, Fransa ve Hollanda’dahi tahaccüm bitmeme etmekle alay malay bu ülkelerin tamamında ivme kaybetti. Buna eşit Almanya, İtalya, Polonya ve Yunanistan’ın üretimi orak ayı ayında düşüş gösterdi. Hep yüzde 9’luk payıyla Türk imalat endüstri ihracatının bildirme büyük pazarı konumunda bulunan Almanya’birlikte ekonomik aktivite yıl esasen beri ilk defa azaldı ve söz konusu azalış Kovid-19 salgınının geçmiş dalgasından bu yana bildirme yüksek oranda gerçekleşti. ABD’üstelik bile özel sektör aktivitesi baştan daralmaya geçti. Üretim iki yıldan az buçuk ayrıntılı tıpkısı süredir ilk defa düşüş kaydetti ve söz konusu düşüş Mayıs 2020’den beri yeryüzü efdal oranda gerçekleşti.

Çin’dahi üst üste ikinci kamer artma

Orta Şark dışında genişlik acul istihsal artışları Asya’dahi kaydedilirken büyüme Hindistan, Singapur ve Tayland’da meydanda gerçekleşti. Çin, salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik aktivitede yoğun ikinci kamer artma kaydetti.

Üretimdeki en şiddetli düşüş ise Polonya’birlikte gerçekleşti. Tayvan, Kenya ve Çek Cumhuriyeti’nde birlikte murat örtüsüz yavaşlama gösterdi.

İstanbul Uran Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi karşı değerlendirmede mevcut S&P Toptan Market Intelligence Iktisat Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Küresel tutum, enflasyonist baskıların rica üzerinde oluşturduğu kontra etkiyi temmuzda hissetmeye bitmeme etti ve böylelikle temel dış satım pazarlarından bazıları daralma bölgesine geçti. Zayıflıkta özellikle Avrupa ve KUL belirleyici olurken aktivitenin kıvrak şekilde artmaya bitmeme ettiği Orta Şark’nun bulunan durumda Türk imalatçıları açısından yeni aksiyon fırsatlarının esas kaynağı haline gelebileceği görülüyor.”

Otomotiv ihracatının reis ili mahsus oldu

 

Endüstri ihracatı birlik zamanların sunu faziletli seviyesinde

 

Tarımda ihracat rekoru kırıldı

 

İhracat reeskont kredilerinden rezervlere 1,1 milyar dolarlık katkı

 

Share: