Edirne’de, cuma çıkışı Çin protestosu

EDİRNE’bile İnsani Adalet ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Çin’in Şark Türkistan’daki Müslümanlara karşı yürüttüğü politikaları ihtarname etti.

İHH İnsani Arkalama Derneği, Edirne’birlikte Sakat Cami önünde, Cuma çıkışı Çin’in Maşrık Türkistan’daki Müslümanlara karşı uyguladığı politikalara aksülamel gösterdi. Çin’in 2016 yılından bu yana cem kamplarında 3 milyon kişiyi zorla alıkoyduğunun belirtildiği açıklamada, arsıulusal kamuoyu farkındalığa nida edildi. Toplum Örgütü hesabına basın açıklamasını okuyan Muhammet Talha Dursunoğlu, bölgedeki Müslümanların kitlesel tıpkısı tecziye ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Maşrık Türkistanlıların inanmadıkları Çin Al Partisi ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezber etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Dursunoğlu, “Doğu Türkistan, tıpkısı etnik gruba karşı girişilmiş yer vâsi ve dizgesel sorumluluk rejimlerinden birine hayal olmakta. 2016 yılından bu yana 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden mahrum bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve vasektomi programlarının hedefi oldu. Uygurlar zaman sunu esas insanca hakları ellerinden alınmış tıpkı el olarak kitlesel aynı cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin’in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle çekişme ve asayiş merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve “terbiye edilmiş” akilane vatandaşlar haline getirecek kitlesel ayrımsız sosyal mühendislik projesi kendisine görülmelidir” dedi.

‘ÇİN YÖNETİMİ ZALİM VE KATİLDİR’Gelinen noktada, Uygur bölgesinde Uygurca cemi eğitim kurumlarının kaldırıldığını tabir eden Dursunoğlu, “Zaman geldiğimiz noktada, Uygur bölgesinde, Uygurca tamam yetişek kurumlarından kaldırılmış, diyanet eğitimi ve öğretimi yasaklanmış. Kur’dakika-ı Alicenap karışma, dini kitapları bulundurmak ve derk etmek, ibadet etmek, sakal çoğaltmak, başörtü, maksi etek gibi dini kisveler vira etmek yasaklanmıştır. Demincek bir dahi bu zulümlere Çin hükümetinin us dışı ‘Sıfır Covid’ dolayısıyla eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları hakikat makineleriyle kapatılmakta, insanları sunma asıl ihtiyaçlarını yolmak üzere birlikte dışarı çıkmalarına izin edilmemektedir. en üst yaşanan üzücü cuşuhuruş faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya peyrev kalmaları aynı kez henüz göstermiştir ki, Çin Al Partisi ve yönetimi, acımasız ve katildir” diye niteleyerek konuştu.’MAZLUMLARIN YANINDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Çin’in bu tutumundan ayrımsız zaman geçmiş vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Dursunoğlu, “Şark Türkistan’üstelik kurulan ve Uygur, Kazak, Kırgız ve sair azlık gruplarının evlerinin içine kadar strateji edilmesini sağlayıcı faziletkâr teknoloji ürünü takip ve dikiz sistemleri derhal kaldırılmalı; sokak sokak, cadde cadde, eş familya bu uygulamaları eden 1400’ü fazla asayiş şirketi bölgeden çekilmelidir. Çin, Acun Esenlik Örgütü’nü ve özgür sağlık kurumlarını derhal kamplara çağırma etmelidir. Konfedere Milel, Çin’in adam haklarını ayaklar altına düzlük cem kampları vahşetini derhal durduracak asıl adımlar atmalıdır. Çin’in veto engelini aşabilecek önlemler getirilmelidir. Çokluk kampları utancından kurtuluncaya kadar tam ülkeler Çin ile siyasal, ticari ve askeri bağlarımı koparmalıdır. Çin’in yeryüzü balaban ticari ortağı İslam dünyasıdır. Bu çerçevede, kazançlı müeyyide mekanizmalarının etkinliği ayn ardı edilmemelidir. Bu bir öz eleştiri: İslam dünyası ve iletişim araçları kuruluşları Şarki Türkistan’daki hak ihlallerini namevcut görmekten vazgeçmeli ve bu konuya daha çok ilgili göstermelidir. Son olarak açıklamak isteriz ki; evvel olduğu gibi, bugün ve ferda de değme tip hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Share: