TÜİK: Dış tecim açığı haziranda 8,17 bilyon dolar

Haziran ayında genel ticaret sistemine bakarak dış satım yüzde 18,7, dış alım yüzdelik  39,7 arttı. Haziran’da dış tecim açığı 8,17 bilyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı gelişim birliğiyle umumi ticaret sistemi kapsamında üretilen eğreti aut ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bire bir esbak yılın bire bir ayına göre yüzdelik 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzdelik 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Sülale-Haziran döneminde dış satım %20,0, dış alım %40,6 arttı

Umumi ticaret sistemine göre dış satım 2022 yılı Karı-Haziran döneminde aynı eski yılın bire bir dönemine göre %20,0 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat %40,6 artarak 177 bilyon 267 milyon dolar namına gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın aut dış satım %15,7, dış alım %19,4 arttı

Erke ürünleri ve parasal olmayan altın aut dış satım, 2022 Haziran ayında %15,7 artarak 18 bilyon 895 milyon dolardan, 21 bilyon 856 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve akçasal olmayan altın hariç ithalat %19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 22 milyar 272 milyon dolara yükseldi.

Erke ürünleri ve parasal sıfır zer dış aut ticaret açığı Haziran ayında 416 milyon dolar namına gerçekleşti. Aut tecim hacmi %17,5 artarak 44 bilyon 128 milyon dolar namına gerçekleşti. söz konusu ayda erke ve altın dış ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu

Aut ticaret açığı Haziran ayında %184,5 arttı

Haziran ayında dış ticaret açığı aynı esbak yılın ayrımsız ayına bakarak %184,5 artarak 2 bilyon 871 milyon dolardan, 8 bilyon 167 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Haziran ayında %87,3 iken, 2022 Haziran ayında %74,1’e geriledi.

Aut tecim açığı Aile-Haziran döneminde %142,7 arttı

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %142,7 artarak 21 bilyon 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Sülale-Haziran döneminde %83,2 iken, 2022 yılının bire bir döneminde %71,0’a geriledi.

Haziran ayında imalat sanayinin toplanmış ihracattaki payı %94,9 oldu

Kazançlı faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,9, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Karı-Haziran döneminde soylu erki faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Haziran ayında küşayiş mallarının toplanmış ithalattaki payı %81,5 oldu

Geniş konuşu gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Haziran ayında mesafe mallarının payı %81,5, sermaye mallarının payı %10,1 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Haziran döneminde aleniyet mallarının payı %82,1, sermaye mallarının payı %10,3 ve istihlak mallarının payı %7,5 oldu.

Haziran ayında sunu fazla dış satım yapılan talih Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta geçmiş sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 milyar 875 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 555 milyon dolar ile KÖLE, 1 milyar 209 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 bilyon 206 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 150 milyon dolar ile İtalya izlem etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplanmış ihracatın %29,9’unu oluşturdu.

Familya-Haziran döneminde ihracatta geçmiş sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 10 milyar 642 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 bilyon 658 milyon dolar ile KÖLE, 6 bilyon 612 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 489 milyon dolar ile Bir Kraliyet ve 6 milyar 362 milyon dolar ile Irak izlem etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, hep ihracatın %30,8’ini oluşturdu.

İthalatta evvel sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu önce sırayı aldı. Haziran ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 5 bilyon 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 666 milyon dolar ile Çin, 1 bilyon 997 milyon dolar ile Almanya, 1 bilyon 407 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 335 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, mecmu ithalatın %42,7’sini oluşturdu.

Aile-Haziran döneminde ithalatta önceki sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 27 bilyon 742 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 bilyon 82 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 499 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 583 milyon dolar ile KÖLE, 6 milyar 746 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, mecmu ithalatın %41,5’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,5 arttı

Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Haziran ayında tıpkı önceki aya bakarak dış satım %5,5, ithalat %0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Haziran ayında bire bir eski yılın tıpkısı ayına bakarak dış satım %19,0, dış alım %40,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,8 oldu

Uygulayım Bilimi yoğunluğuna bakarak dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içre meydan düz imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4’e göre imalat endüstri ürünlerinin toplanmış ihracattaki payı %94,9’dur. Erdemli teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8’dir. Familya-Haziran döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6’dır. Aile-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9’dur.

Haziran ayında imalat endüstri ürünlerinin mecmu ithalattaki payı %72,2’dir. Efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %8,5’tir. Sülale-Haziran döneminde imalat uran ürünlerinin bütün ithalattaki payı %69,3’tür. Ocak-Haziran döneminde faziletkâr uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,5’tir.

Özel ticaret sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Haziran ayında 21 milyar 762 milyon dolar oldu

Hususi ticaret sistemine bakarak, 2022 yılı Haziran ayında, dış satım tıpkısı geçmiş yılın aynı ayına bakarak %15,9 artarak 21 bilyon 762 milyon dolar, ithalat %33,3 artarak 29 milyar 178 milyon dolar adına gerçekleşti.

Haziran ayında dış tecim açığı %138,3 artarak 3 milyar 112 milyon dolardan, 7 bilyon 417 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Haziran ayında %85,8 iken, 2022 Haziran ayında %74,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Karı-Haziran döneminde 118 milyar 55 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre dış satım, 2022 yılı Eş-Haziran döneminde, aynı eski yılın aynı dönemine bakarak %18,7 artarak 118 bilyon 55 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 168 milyar 137 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %130,1 artarak 21 bilyon 762 milyon dolardan, 50 bilyon 82 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ev-Haziran döneminde %82,0 iken, 2022 yılının tıpkısı döneminde %70,2’ye geriledi.

Türkiye ile Rusya beyninde dolarsız tecim tür mü?

 

Toptan tecim ilk çeyrekte rekor kırdı

 

Yıldızlı tecim sistemi tehlikeye girdi

 

Tecim Bakanlığı aut tecim verilerini açıkladı!

 

Share: