Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Parafin Düzelti” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Osmaniye Tabip Odası’nda TTB Eşkal Konseyi ve kâh hekim odalarının yöneticileri ile gelişigüzel yaptığı açıklamada; ” Keyif Bakanlığı’nın Parafin Reformu’nun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, elden tecimevi almaç zihniyeti ile davranan, nitelikli benzeri keyif hizmeti sunmayan, mesleksel töre bilimi ve uygulamaları ve tabiplik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve ek termin sistemine akıbet verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Forma Konseyi üyeleri ile Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Doktor odalarının komutan ve yöneticileri Osmaniye Hekim Odası’nda ayrımsız araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Şanlı İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Hekim ve sağlık çalışanları namına çokça teferruatlı süredir faaliyet koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, kullanılmamış ve etkili benzeri ivinti yasasının çıkarılması, hesaplı ve eş haklarımızın iyileştirilmesi, asistan hekimlerin herhangi bir çeşit sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un iz hastalığı sayılması, elan kalifiye bir sağlık eğitimi ve daha gür benzeri afiyet hizmeti için alanlardayız. Birçok faziletli katılımlı gösteri, g(ö)rev, hisse senedi salıverme yaptık. İktidar ve Sağlık Bakanlığı eksiksiz bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi ilkin görmezden, duymazdan geldi. Fakat ısrarlı eylemlerimiz sonucu gabi girişim kovmak zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı birlikte bizim yaptığımız; Beyaz Zehir Gidiş, Parafin Eylem, Beyaz Zehir G(ö)rev, Beyaz Miting, ‘Beyaz Nöbet’lerdeki ‘Beyaz Zehir’ımızı alarak hesabına ‘Beyaz Reform’ dediler. Sağlık Bakanı aracılığıyla çok övündükleri Sağlıkta Tahavvül Projesinin elem ayrımsız hep olduğu ve imdi değişmesi gerektiğini açıkladılar. Başarım sisteminin fişini çektiler yerine elan kötüsü olan isteklendirme sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insani ve hekimce yaşayacak biricik sevap hesabına, hangi kadar haddinden fazla çalışırsanız o büyüklüğünde çok kazanırsınız diyen daha ızdırap tıpkısı sistemi getirdiler. Meze verdikleri henüz etken bire bir sağlıkta hız yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır. Daha ongun ve tehlikesiz koşullarda işlemek ve süregelmek amacıyla yurtdışına giderek çözüm arayan hekimlerin sorununa yemeden içmeden maddi olarak göre ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin bütün vatandaşlarına açık oturum, hesaplı, içtimai ve emek ortamı açısından henüz ongun şartlar temin etmek olduğunu unutarak, mesleki onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide fail sözler söylediler. Bu hafta esasen Afiyet Bakanlığı eliyle kamu hastaneleri ve esenlik birimlerine gönderilen talimatla ekleme randevu uygulaması başlatılmıştır.

En oylumlu fark, mesleğini muayenehanesinde müstakil kendisine icra eden meslektaşlarımızın, gelişigüzel makule karşılık sayrı yoluyla karşılanmasına rağmen, özel hastanelerde yapacakları canlandırma ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Özellikle cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına misil anahtar bu başkalık akseptans edilemez. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile istikşaf hekimlerinin bu şekilde teşhis ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel şifahane yahut tıp merkezinde ilgilendiren branşta gereksiz uzman hekim kadrosu olması halinde ve almanak sözleşme yazmak aracılığıyla türlü olabilecektir. Hususi hastanelerin ve tababet merkezlerinin gereksiz uzman hekim kadrosu olmaması yerinde ise, muayyen koşullara akla yatkın yerine anlaşma yapılması yolu kemiksiz görünse birlikte haddinden fazla az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan tensikat ile antrparantez, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı hususi şifahane veya tıp merkezine, Sondaj Hikmet Hile Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği da belirtilerek züğürt verilerinin gine hukuka ve mesleksel deontoloji kurallarına uymaz olarak aktarımı isteniyor.

Çöken esenlik sisteminin hesabına getirilmek maksut Beyaz Reform’un hekimleri henüz çok çalıştırmaya müteveccih olduğu açıktır. Sağlık Bakanlığı, birlik bu sistemi değiştirecek, havari hekimliği yöre plana çıkaracak ve rütbe sistemine geçmeyen bu sistemin afiyet alanındaki kargaşa ve çöküşü arttırarak bitmeme edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya sunulan randevu sistemi, eklenmiş randevular ile gelişigüzel 2-3 dakikada benzeri züğürt bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu özellikle 2. ve 3. Evre hastanelere yığılmaları arttırmaktan apayrı tıpkı işe yaramayacaktır. Bu bayağı sağlık hizmetlerine sebep kendisine toplumun ve vatandaşların sağlığını elan birlikte inatçı yerine etkileyecektir. Bu ebat biz hekimlere daha fazla şiddet, daha çok malpraktis, henüz çok himmet, elan macerasız afiyet hizmeti arz olarak vurdumduymaz dönecektir.

Biz bu sistemi doğrusu yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan almak yerine hekimler elan fazla ağırbaşlılık altına alınmakta, elan aceleci ve elan çok sayrı bakın, artık kazanın denmektedir. Bazı idareciler tarafından hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde daha aşkın çalışarak bakım edin denmekte, MHRS dışında parasız bakmayanlara sormaca açılacağı, ukubet verilerek aya katma ödemeden yoksun edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta sürat ve çokça parasız çağrıştırmak sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak her cins adli, tıbbi, yönetimsel sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Esenlik Bakanlığının Beyaz Zehir Reformunun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, sadece ticarethane kamera zihniyeti ile davranan, kalifiye ayrımsız keyif hizmeti sunmayan, mesleki töre bilimi ve uygulamaları ve doktorculuk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve munzam randevu sistemine son verilmesini istiyoruz.”

Share: