Ttb Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması İzmir’de Protesto Edildi

Marifet: ABDULLAH ÇELEBİ – Azrail: KERİM GAYE

İzmir’de sivil sosyete örgütleri, kuma aynı matbuat açıklaması yaparak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Dalan Konseyi Başkanı Çiy Korur Fincancı’nın tutuklanmasına aksülamel gösterdi. Açıklamada, “Bu tevkif ile bili, bol tabiplik, ilkin eziyet görünmek için eş hakları ihlallerinin önlenmesi, hazar ve el erki mücadelesi dinamitlenmek istenmektedir” denildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği, Çağcıl Hukukçular Derneği ve Hürriyet İçin Hukukçular Derneği, bugün Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde kuma tıpkısı basın açıklaması yaptı. Çiy Korur Fincancı’nın tutuklanmasına reaksiyon gösteren takım, “Çiy Korur Fincancı onurumuzdur” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

Grup namına ortak açıklamayı, TİHV Umumi Sekreteri Ateşli Üsterci okudu. Üsterci, Fincancı’nın yargıya mir ve müdahaleler sonucunda tutuklandığını savunarak, “Bu tutuklama kararı, şiddet bağımsızlığı açısından bulut, demokrasi değerleri bakımından ise hicap vericidir. Hukukun vazıh ayrımsız çaba ara bulucu haline geldiğinin kilitsiz küreksiz ifadesidir” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Teşrinievvel 2022 tarihinde Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı karşı, bire bir bili kanalına yaptığı izah zımnında, 3713 az Terörle Savaşım Kanunu’nun 7/2’nci maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında anket başlattığını anımsatan Üsterci, şunları söyledi:

“O tam mikro dışında olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 21 Teşrinievvel 2022 tarihinde avukatları vasıtasıyla anlatım vermeye hazır olduğunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletmişti. Filhakika 23 Ekim 2022 Alışveriş günü Türkiye’ye döndükten sonra ifadeye çağrılmayı beklerken cemaziyelevvel sabahleyin keyfi ve hukuk dışı bir şekilde evine hâkim yapılarak gözaltına alındı. Elan bilahare bile apar topar Ankara’ya götürüldü. Avukatları bakı kararını veren Cumhuriyet savcısına hiçbir şekilde ulaşamaz ve süreçle ait vukuf alamazken manşet güçlerinin aracılığıyla basına servis edilen dezenformasyon amaçlı haberlerle ‘soruşturmanın gizliliği” dahil it canlı çokça ana ünsiyet ilkesi bilerek ayrımsız şekilde ihlal edildi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, dünyaca tanınırlığa ve saygınlığa erbap, eksperlik alanı adli tıp olan bir ilim adamı, dolgunca tıpkı doktor ve herif hakları savunucusudur. Bu nitelikleriyle herhangi bir ahit barış ve demokrasi mücadelesinin merkezinde olmuştur. Dolayısıyla bu durdurma kararı ile temas şeyden ilk bu ülkede us ve rapor özgürlüğü top ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu durdurma ile malumat, iyi tabiplik, ilkin ezinç girmek üzere koca hakları ihlallerinin önlenmesi, hazar ve demokrasi mücadelesi engellenmek istenmektedir.”

Üsterci, Fincancı üzerinden tam topluma gözdağı verilmeye çalışıldığını savundu ve şöyle bitmeme etti:

“Fakat bu mesaja cevabımız çokça nettir: Korkmuyoruz ve susmuyoruz. Peki, bu tevkif kararı karşısında hiçbir şekilde ağızsız kalmayacağız. Bundan ilk olduğu kabil daha çok da hakikate, gür hekimliğe, hukukun üstünlüğüne, âdem hakları, hazar ve demokrasi mücadelesine seçkin koşulda kararlılıkla cemaat çıkmaya devam edeceğiz. Sevgili Çiy Hoca’mızın yer bodur zamanda özgürlüğüne kavuşması ve hakikatin görünür kılınması üzere ilkin kanuni itirazlar karışma her makule demokratik mücadele araçlarını kullanıp dayanışmayı büyüteceğiz.”

Share: