Ticaret Bakanlığı aut ticaret verilerini açıkladı!

Tecim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya bakarak, Temmuz ayında geçen yılın tıpkısı ayına göre; dış satım %13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolar, ithalat %40,8 oranında artışla 29 milyar 132 milyon dolar oldu. 2022 yılı Familya-Temmuz döneminde ise güzeşte yılın tıpkısı dönemine göre, dış satım %19,1 oranında artışla 144 bilyon 417 milyon dolar, ithalat %40,7 oranında artışla 206 bilyon 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Orak Ayı ayında sabık yılın benzeri ayına bakarak;

İhracat, %13,4 oranında artarak 18 bilyon 550 milyon dolar,

İthalat, %40,8 oranında artarak 29 milyar 132 milyon dolar,

Dış tecim hacmi, %28,7 oranında artarak 47 bilyon 683 milyon dolar,

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde güzeşte yılın benzeri dönemine bakarak;

İhracat, %19,1 oranında artarak 144 milyar 417 milyon dolar,

İthalat, %40,7 oranında artarak 206 milyar 399 milyon dolar,

Dış tecim hacmi, %30,9 oranında artarak 350 milyar 816 milyon dolar,

2022 yılı Temmuz ayında güzeşte yılın aynı ayına bakarak;

İhracatın ithalatı gelecek oranı 15,4 nokta azalarak %63,7 adına gerçekleşti.

Enerji verileri dış tutulduğunda, ihracatın ithalatı istikbal oranı 15,2 puan azalarak %78,9 yerine gerçekleşti.

Orak Ayı ayında yeryüzü çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya %3,0 oranında artışla 1 bilyon 487 milyon dolar, MEMLUK %24,8 oranında artışla 1 bilyon 318 milyon dolar ve İngiltere %3,6 oranında artışla 1 milyar 17 milyon dolar oldu.

İhracatta en haddinden fazla paya eş evvel 10 ülkenin toplanmış ihracat içerisindeki payı % 47,2 oldu.

Orak Ayı ayında yeryüzü aşkın ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu %78,1 oranında artışla 4 bilyon 369 milyon dolar, Çin %43,2 oranında artışla 3 milyar 805 milyon dolar ve Almanya %9,3 oranında artışla 1 bilyon 781 milyon dolar oldu.

İthalatta yeryüzü haddinden fazla paya eş evvel 10 ülkenin bütün ithalat içerisindeki payı % 58,3 oldu.

Orak Ayı ayında sunu fazla ihracat yaptığımız devlet grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (SUTAŞ-27) %5,2 oranında artışla 7 milyar 351 milyon dolar, Andıran ve Ortadoğu Ülkeleri %19,3 oranında artışla 3 bilyon 134 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri %22,1 oranında artışla 2 milyar 832 milyon dolar oldu.

Orak Ayı ayında en çok ithalat yaptığımız mevki grupları sırasıyla; Asya Ülkeleri %33,3 oranında artışla 7 milyar 455 milyon dolar, Avrupa Birliği (AB27) %12,3 oranında artışla 7 milyar 251 milyon dolar ve Gayrı Avrupa Ülkeleri %94,0 oranında artışla 6 milyar 849 milyon dolar oldu.”

Share: