Tekirdağ ve Şırnak maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı Eroin ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4’üncü grup 2 beyaz zehir sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin zar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ ve Şırnak’ta 4’üncü kol basit alan 2 beyaz zehir sahası, mücavirindeki onay sahipleri beyninde münakasa edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, genişlik beş altı 15 dönüş başlangıçta MAPEG’in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

İhaleye katılabilmek amacıyla müstelzim teminat tutarı, sahanın şartnamesinde tamlanan taban eksiltme bedelinden ve vabeste olarak verilen teklifin yüzdelik 20’sinden bir iki olamayacak.

Share: