TCMB’den şişkinlik değerlendirmesi

Mazi açıklayan verilere bakarak, mütemmim fiyatları, 2022 Orak Ayı ayında maaş bazda yüzde 2,37 arttı. 2022 Haziran ayında yüzde 78,62 olan almanak enflasyon 2022 Temmuz ayında yüzdelik 79,60’a yükseldi. Müstahsil fiyatları ise mahiye bazda yüzdelik 5,17 artarken, almanak Yİ-ÜFE yüzde 144,61’e bundan sonra. Beklenti enflasyonun yüzdelik 80’i aşması yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası (TCMB), enflasyondaki artışa arz vazıh katkı anne para ve bakım gruplarından geldiğini kaydetti.

“Bitiren fiyatları Orak Ayı ayında yüzde 2,37 oranında artmış, almanak enflasyon 0,98 fakül yükselişle yüzde 79,60 kendisine gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bitiren yıllık enflasyonu erke grubunda gerilerken özge gruplarda yükselmiştir. Enflasyondaki artışa genişlik bariz ulama ana para ve bakım gruplarından gelmiştir.

“Anne dünyalık grubunda yıllık para şişkinliği bütün zir gruplarda yükseliş kaydetmiştir”

Bu dönemde, yıllık pahalılık hizmet grubunda aşevi-otelde gerilerken, ulaştırma ve kirada henüz bariz başlamak üzere sair zir gruplarda artmıştır. Alkollü içecekler ve duman ürünleri fiyatlarındaki artışta esrar ürünlerindeki rüşvet ayarlamasının sınırlı etkisinin yanında yetiştirici firmaların fiyatlama davranışları aktif olmuştur. Besin grubunda yıllık para şişkinliği işlenmemiş gıdada sınırlı tıpkı düşüş kaydetmiş, meful gıdada ise yükselmeye bitmeme etmiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme koşut olarak gerileyen akaryakıt ve tombul gaz fiyatlarıyla düşüş göstermiştir. Uluslararası mal fiyatlarının etkileriyle musaffa petrol ve temel mızrap fiyatlarında depresyon gözlense dahi özellikle değişik enerji kalemlerinin etkisiyle müstahsil enflasyonundaki yükseliş sürmüştür. Bu görünüş altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış mahiye değişimi tıpkısı önceki ayak tabanı göre artışa işaret ederken, göstergelerin almanak enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.

Temmuz ayında mütemmim fiyatları yüzde 2,37 oranında artmış ve almanak pahalılık 0,98 fakül yükselerek yüzdelik 79,60 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin almanak değiş oranları sırasıyla 4,04 ve 4,43 benek artarak yüzdelik 68,46 ve yüzde 61,69 yerine gerçekleşmiştir.

Zir grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bire bir önceki taban göre temel mülk, hizmet, etanol-esrar-kızıl ve gıda gruplarının katkıları sırasıyla 1,44; 0,75; 0,45 ve 0,32 nokta artarken enerji grubunun katkısı 1,98 benek azalmıştır.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, mahiye çoğalma C endeksinde elan engelsiz almak üzere gelişigüzel iki endekste da geçmiş ayak tabanı kıyasla yükselmiştir. Maaş değer artışları B endeksini oluşturan madun gruplardan asıl mallarda artarken, hizmette ufki seyretmiş, mamul gıdada ise yavaşlamıştır.

Hizmet fiyatları Temmuz ayında yüzde 3,20 oranında kalık, takım almanak enflasyonu 2,76 puan yükselişle yüzde 51,45 olmuştur. Bu dönemde, yıllık enflasyon lokanta-otelde sınırlanmış bire bir miktar gerilerken diğer ast gruplarda yükselmiştir. Iblağ hizmetlerinde fiyatların yüzdelik 5,01 oranında artmasıyla zir grubun yıllık enflasyonu yüzde 90,71 seviyesine ulaşmıştır. Karayolu ve demiryoluyla kentler arası bulaşan taşımacılığı ile havayolu taşımacılığının yanı sıra otobüs ile kent içi arızi taşımacılığı ve kargo ücretleri iblağ grubunda dikkat çeken kalemler olmuştur. Orak Ayı ayında lokanta-otel ast grubunda eşit artışları (yüzdelik 2,49) çabukluk kesmiş, almanak para şişkinliği yüzdelik 79,14 olmuştur. Kira alt grubunda maaş artım (yüzdelik 4,24) Orak Ayı ayında hızlanmıştır. Değişik hizmetlerde genele yayılan bedel artışları gözlenirken, haberleşme ast grubunda genel ağ ücretleri öne çıkmıştır.

Anne mülk fiyatları Orak Ayı ayında yüzdelik 3,67 oranında kalık, ekip almanak enflasyonu 6,07 nokta artışla yüzdelik 70,93 yerine gerçekleşmiştir. Bu dönemde, yıllık enflasyon yekpare alt gruplarda yükselmiştir. Dayanabilen mülk fiyatları (kızıl dış) Temmuz ayında yüzdelik 3,85 oranında kalık, bu gelişmede beyaz zehir pırtı (yüzde 5,44) ve makine (yüzde 4,34) fiyatları ana belirleyici olmuştur. Böylecene, bu zir grupta yıllık şişkinlik yüzdelik 84,93 seviyesine ulaşmıştır. Gayrı ana mallarda fiyat artışları kol geneline yayılmakla alay malay tılsım, ev ile ait saffet malzemeleri ve ferdî bakım ürünleri öne çıkacak, grup aylık enflasyonu yüzdelik 4,47 kendisine gerçekleşmiştir. Çul ve pabuç grubunda fiyatlar mevsim normalinin aksine yüzdelik 1,74 oranında kalık, yıllık enflasyon 5,10 fakül yükselişle yüzdelik 31,45 olmuştur.

Erke fiyatları Orak Ayı ayında yüzde 3,13 oranında gerilemiş, kadro almanak enflasyonu 22,06 puanlık düşüşle yüzdelik 129,27 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, arsıulusal ham yer yağı fiyatlarındaki vurdumduymaz çekilmeyi peşi sıra akaryakıt fiyatlarında gözlenen düşüşün etkisi hissedilmiştir. Orak Ayı ayında akaryakıt fiyatları yüzdelik 8,18 oranında azalmış, zir takım yıllık enflasyonu 37,11 benek düşüşle yüzde 214,87 seviyesine gerilemiştir. Tombul gaz fiyatları da arsıulusal gelişmelerinden müspet müteessir ve yüzde 3,98 oranında düşüş kaydetmiştir. Farklı yandan, kanalizasyon suyu fiyatlarındaki artış eğilimi bitmeme etmiştir.

Gıda ve alkolsüz meşrubat fiyatları Temmuz ayında yüzde 3,15 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,72 fakül yükselerek yüzdelik 94,65 olmuştur. Almanak para şişkinliği işlenmemiş gıdada 0,65 benek düşüşle yüzdelik 91,00’a gerilerken, meful gıdada 1,98 nokta artışla yüzde 98,02 seviyesine yükselmiştir.

İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler son iki aydır depresyon kaydeden gailesiz kâr-sebze fiyatlarında bu dönemde yükselişe işaret etmiştir. Farklı işlenmemiş besin kaleminde er bezi, pirinç, kumpir ve bakliyat fiyatlarındaki artım ilgi çekmiştir. İşlenmiş azık fiyatlarında görülen yüzde 3,61 oranındaki artışta ise savmak-tahıllar ile kıraathane-çay-kakao ve alkolsüz içecek zir grupları öne çıkmıştır.Alkollü içecekler ve yaman ürünleri fiyatları, sigara fiyatlarındaki rüşvet ayarlamasının sınırlı etkisinin yanı sıra müstahsil firmalar kaynaklı yapılan artım sonucunda Orak Ayı ayında yüzdelik 6,85 oranında artmış, yıllık para şişkinliği yüzdelik 82,66 seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde alkol-esrar grubunun maaş tüketici enflasyonuna katkısı 0,30 puan olmuştur.

Yetersiz içi üretici fiyatları Orak Ayı ayında yüzde 5,17 oranında kalık, yıllık şişkinlik 6,30 fakül yükselişle yüzde 144,61 olmuştur. Madun gruplar geneline yayılan denk artışları Orak Ayı ayında üstelik devam ederken, faaliyet, gaz, asıl ispençiyari ürünleri ve esrar ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekmiştir. Mavera yandan, uluslararası petrol ve sınai uyuşturucu fiyatlarındaki gerilemenin yetiştirici fiyatları üzerindeki etkileri merbut de olsa gözlenmeye başlamış, bu dönemde arıtılmış petrol ürünleri ve asıl maden fiyatları düşüş göstermiştir.”

Share: