TBMM Başkanlığı Istifham Önergesini İade Etti, Bayraktutan Aksülamel Gösterdi: “İsmail Kahraman’ın Sözlerinden Tasalı Olmayanlar Konunun TBMM Gündemine…

TBMM Başkanlığı, CHP Artvin Saylav Amaç Bayraktutan’ın sakat TBMM Başkanı İsmail Yiğit’ın “Şehirlerin halas yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle kutlama yapılmaz” sözleriyle ilişik TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği istifham önergesini TBMM İçtüzüğü’hangi mugayir olduğu gerekçesiyle iadeli etti. Bayraktutan, “İsmail Kahraman’ın sözlerinden erinçsiz olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından tasalı olmuşlardır” diye tepki gösterdi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, katıldığı aynı monitör programında; “Şehirlerin halas yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart’ta Rize vareste, kim diyor? Bulunmayan Erzurum şu Mart’ta. Şehirlerin antagonist işgalinden kurtuluşu zımnında kutlama yapılmaz. Âlem gerçek bitti, müstevliler alacaklarının biraz kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Mermi sıkmadık ki” demişti.

CHP Artvin Milletvekili Maksat Bayraktutan dahi Kahraman’ın sözleriyle ilgilendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Bayraktutan, Şentop’a şu soruları yöneltmişti:

“Kâin TBMM Başkanı namına Cumhuriyetimizin temellerine, ortak değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine açar uzatan eski mevkidaşınızın sözleri hakkında geçmiş tepkiyi göstermeniz gerekirken hangi gerekçe ile sessiz kaldınız? Türk Milleti’nin, ordusu ile gelişigüzel Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün önderliğinde yazdığı alplık destanı Halas Savaşı’nı, Milli Mücadele’yi küçümseyen TBMM bozuk Başkanı İsmail Kahraman’ın Meclis Başkanlığı rütbesi hangi zaman sökülecektir?

Rum halkının bağımsızlığa ve hürriyete bağlılığının göstergesi şehirlerimizin kurtuluş günlerine, zaferle sonuçlanan Kurtuluş Mücadelemize çevirici uzatan Yiğit’ın özellikle TBMM angajmanlı kurumlar tutmak üzere mecmu amme kurumlarına ve sosyal tesislerine girişinin yasaklanması yerine muktezi tensikat hangi antlaşma yapılacaktır? Aynı takvim açıklar mısınız?”

TBMM BAŞKANLIĞI İADE ETTİ: KİŞİSEL GÖRÜŞE SAHA VERİLMİŞ VE İSTİŞARE SAĞLAMAKTAN İBARET KONULAR…

TBMM Başkanlığı, Bayraktutan’ın önergesini TBMM İçtüzüğü hükümlerine marjinal olduğu gerekçesiyle iadeli etti. İade gerekçesi ise şöyle açıklandı:

“TBMM İçtüzüğü’nün ‘yazılmış istifham’ antetli 96’ıncı maddesinde ‘yazılmış istifham,… şahsi fikir encam sürülmeksizin;… bire bir önerge ile kayıtlı kendisine yanıtlanmak için milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara mukayyet adına soru sormalarından ibarettir’ kuralına vadi bırakılmış olup; bu yön mucibince yazılı soru önergesi metninde takrir sahibi milletvekillerinin ferdî görüşlerine saha verilmemesi gerekmektedir. TBMM İçtüzüğü’nün ‘Sorulamayacak konular’ antetli 97’inci maddesi ‘Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: …b) Bir Tane amacı meşveret sağlamaktan ibaret konular’ hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde vakit kaybetmeden anlaşılan aynı bahis üzerine istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin TBMM İçtüzüğü’nün yukarıda aktarılan 96 ve 97’nci maddeleri hükümlerine ihtilaf taşıdığı değerlendirilmiştir.”

“İSMAİL KAHRAMAN’IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLMAYANLAR KONUNUN TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR”

Bayraktutan, önergesinin iadeli edilmesiyle ait şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyetimizin temellerine, ortak değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine çevirgeç götürmek serbest; için istifham sormak haram. Meclis Başkanlığı’nca neden ağızsız kaldığını soruşturmak, mukteza işlemlerin hangi ant başlatılacağını karıştırmak ne zamandan beri şahsi fikir çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu soruların ‘Biricik amacı konuşma sağlamaktan ibaret konular’ hükmüyle ilgili olmadığı açıktır. İsmail Yiğit’ın sözlerinden tasalı olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından tasalı ergin

Share: