Sonuç an haberi | Mısır’da Cumhurbaşkanlığı affıyla 70 tutuklu karşı tahliye kararı

Darı Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 70 tutuklu karşı boşaltma kararı verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Af Komisyonu üyeleri Tarık halk-Avadi, Tarık el-Huli ve Muhammed Abdulaziz aracılığıyla ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, 70 ihtiyati tutuklu karşı boşaltma kararı alındığı ve bu kişilerin başıboş bırakılması amacıyla resmi prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.

Tahliye kararı alınanların çoğunun karın suçlusu olduğu belirtilirken, konuya ait ayrıntılı hikmet verilmedi.

Akdarı’da bununla birlikte son 26 dönem içerisinde ihtiyati tutuklular için beşinci misil boşaltma kararı açıklanmış oldu.

Mısır yasalarına bakarak cumhuriyet savcısı, tutukluları başıboş salıverme yetkisine ehil. Reisicumhur ise değişmez hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını yahut ayrımsız kısmını affedebiliyor.

Böylece Cumhur Reisi Abdulfettaf es-Sisi’nin april ayında ülkede siyasal diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Darı’da boşaltma edilen vakfedilmiş sayısı 380’i önceki oldu.

Sisi’nin zar ettiği ve Mütedeyyin Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tamam kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz’da, ikincisi 19 Temmuz’da Kahire’de yapılmıştı.

Share: