Reisicumhur Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, haddinden fazla sayıda amme kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Asayiş Bakanlığında celi mevcut Ünsiyet Hizmetleri Umum Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Içtimai Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında yalınlık kâin Ana Eğitim Bilimi Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında belirgin mevcut Tedbir Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Amaç Şans görevden alındı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik sınavında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Natür Himaye ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Tarım ve Orman Bakanlığında açık kâin Azık ve Taharri Umumi Müdürlüğüne Durali Semih, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Genel Müdürlüğünde meydanda mevcut Umumi Heyet Üyeliğine Mutlu Antrenör atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açıkça mevcut Şarki Akdeniz Nahiye Müdürlüğüne Ümit Aydın, Ilımlı Anadolu 3. Toprak Müdürlüğüne Dayanıklı Endişe getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başbuğ Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimsel Hür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Havza Müdürü Recep Keskin ve Mersin Ağacı Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Izzet Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Talih ve Şadiye Yalman ile IX. Toprak Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Toprak Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Havza Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Izzet Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğünde vazıh kâin Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Toprak Müdürü Kasıt Alp atandı. Tarım İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Uca Osman Tiran, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Yer Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde münhal bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: