Mesleki Terbiye Merkezlerine ilgi artıyor

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortada imzalanan Mesleksel Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü’ne sargı seçme sabık zaman artıyor.

Piyasaya nitelikli öge yetiştirilmesi üzere Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortada Mesleksel Yetişek Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı. Mesleksel Yetişek Programlarına temas güzeşte zaman bağlam artarken, konu ile ilişik Kültürlü Tecim Odası’ndan yapılan açıklamada “Mesleksel eğitim, kalkınmanın genişlik şanlı unsurlardan biri olan yerel ve milli üretimin esasıdır. Çünkü evcil ve milli üretimi sağlayacak olan nitelikli işgücü, fakat ve ancak nitelikli yetişek sistemi ve kaliteli mesleksel yetişek ile gerçekleştirilebilir. TOBB ve Nazar-Borsa bu vizyonla üyelerinin kalifiye herif kaynağına ulaşması üzere mesleksel eğitimi desteklemektedir. Gine bu anlayıştan hareketle Milli Terbiye Bakanlığı, nitelikli ve ihtiyaca yönelik terbiye sistemini oluşturmaya ve sonunda ülkemizin istihsal gücüne okkalı katacak nitelikli işgücü teminini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede özellikle mesleki eğitimin içerisinde cömertlik kültürünün taşıyıcısı niteliğindeki mesleki terbiye merkezlerine ayrı benzeri ehemmiyet verilmektedir. Mesleki Eğitim Bilimi Merkezi öğrencileri çıkışlı olduklarında, alanlarında gür erişmiş birer becerikli adına işverenler aracılığıyla istihdam edilmektedirler. Mesleksel yetişek merkezlerinden çıkışlı olan öğrencilerin yüzde 88’i eğitim aldığı alanda istihdam olmaktadır. Erdemli istihdam oranı ile ülkemizin nitelikli işgücüne katkı sağlayıcı Mesleki Yetişek Merkezlerinin zir yapısını pekiştirmek üzere TOBB ve Hane-Borsa camiasının talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla ara sıra düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile Mesleki Eğitim Bilimi Merkezleri zorunlu örgün lise dahiline alınmıştır. Bildirme birkaç ortaokul mezunu olan sistem hangi yaşta olursa olsun bu programa kayıt olabilmektedir. Öğrenciler ayırt derslerini kişi okullarında alarak Çığır Lisesi diploması alabilmektedirler. Böylecene Mesleki Yetişek Merkezi öğrencilerinin ortaöğretim mezunu sayılmalarının önündeki en nazik bariyer kaldırılmıştır. Mesleksel Eğitim Bilimi Merkezi programına kayıtlı öğrenciler, haftada tıpkısı çağ okulda teorik yetişek dört dolaşma ise konvansiyon imzaladıkları işletmede ustalık eğitimi almaktadırlar. Mesleksel Yetişek Merkezi programında eğitim süresi dört yıl olup öğrenciler; 11. Sınıf sonunda kalfalık, 12. Sınıf böylecene ise beceri belgesi almaktadır. Icazet fark derslerini üstelik bütünler öğrenciler antrparantez patika lisesi diploması dahi alarak çıkışlı olmaktadırlar. Öğrencilerin aksiyon kazası ve çığır hastalığı ile hastalık sigorta primleri, eğitim süresi süresince mehabet tarafından karşılanmaktadır. İşverenler aracılığıyla 9, 10 ve 11. sınıf şakirt öğrencilere minimum ücretin yüzde 30’undan (1650 TL.) ve 12. sınıf kalfa öğrencilere ise minimum ücretin yüzdelik 50’sinden (2 bin 750 TL) bir iki olmamak için sevap ödenmektedir. Ödenen bu ücretler, Celal Katkısı namına işletmelere köylü ödenerek pres üzerindeki maddesel angarya tamamen kaldırılmıştır. Ortaöğretim ve üstü mezunların bodur sürede meslek sahibi olabilmeleri ve bu sayede zihayat işsizliğin azaltılması için sunma aşkın 27 hafta süren “Mesleki Eğitim Bilimi Merkezi Teknik Telafi Programı” başlatılmıştır. Teknik telafi programındaki derslerin hacısı hocası işletmede yapılmaktadır. Bu programa anahtar olan öğrenciler 12. Sınıf öğrencisi namına değerlendirilmekte ve asgari ücretin yüzde 50’sinden (2 bin 750 TL.) birkaç olmamak üzere sevap almaktadırlar. Bu öğrencilerin da gelişim kazası ve çığır hastalığı ile çor sigorta primleri, yetişek süresi süresince kerem marifetiyle karşılanmakta ve işletme aracılığıyla ödenen ücretler Mehabet Katkısı kendisine işletmelere izansız ödenmektedir. Yetişek süresini mütemmim öğrenciler yapılacak beceri sınavında kudretli olmaları halinde maharet belgesi almaktadırlar. Yapılan tensikat hem işveren hem dahi öğrenciler aracılığıyla müspet karşılanmış ve mesleksel eğitim bilimi merkezi programına olan irade çok pahal anlamda artım göstermiştir. Anca kim, mesleksel eğitim merkezi programında kayıtlı şakirt ve kalfa sayısı 25 Antrakt 2021 tarihinde yapılan Kanuni aranjman öncesinde yaklaşık 160 bin iken 10 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yüzdelik 275’lik artışla 600 bini geçmiştir. Mesleksel terbiye merkezi programının henüz geniş kitlelere duyurulması için 10 Ağustos 2022 tarihinde Milli Terbiye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleksel Yetişek Merkezleri İş Birliği Protokolü ile “Sektörde meydana mevrut gelişmeler ile yetişek sisteminin koca güdümünü çıkarmak, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eş kaynağı ihtiyacını bloke etmek ve istihdama ulama hatırlamak üzere talih genelinde TOBB’a ilişkin Çekmece/Borsalar ile mesleksel eğitim bilimi merkezlerinin kuma çalışması sağlanacaktır.” Protokol çerçevesinde tören düzeni dahiline alınacak Mesleksel Eğitim Merkezleri ile eşgüdümlü çalışacak Basar/Borsalar belirlenecek, protokol çerçevesine alınan Mesleksel Terbiye Merkezlerinin işlik ve laboratuvar ihtiyaçları belirlenerek bakir teknolojilere dayalı kendisine donatılması/desteklenmesi/temrinlik gereç desteği sağlanacak, Mesleki Eğitim Merkezlerinde memur hoşgörülü ve öğretmenlere müteveccih düzenlenecek bakım içi eğitim/hizmet içi eğitim/alarga terbiye faaliyetleri planlanacak, Talim programları ve yetişek materyalleri güncellenecek, Mesleksel Eğitim Merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile yetişek-öğretime katılma artırılacak, Mesleki Eğitim Bilimi Merkezlerindeki öğrenci sayısını artırmak, şirketlerin gerekseme duyduğu eş kaynağını Mesleksel Terbiye Merkezlerinden karşılanmasını sağlayan çalışmalar yapılacaktır” ifadelerine kayran verildi. – AYDIN

Share: