İyi Parti’nin “Yabancıların Gerçekdışı Adreslere Kaydedilmesi” İddialarının Araştırılması Önerisi TBMM Genel Kurulu’nda Reddedildi

İYİ Tümen’nin “Yabancıların gerçekdışı kendisine ikamet adreslerine yerleştirilmesi” iddialarının araştırılması amacıyla verdiği önergenin TBMM Genel Müesses gündemine alınması önerisi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. İYİ Fırka Mersin Saylav Behiç Polat, “Acep ülke ekonomisini, çizgi güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan kudret bundan sonra hanelerimizi üstelik koruyamaz halde midir? Sorusunu kaçınılmaz olarak bakınmak zorundayız” dedi. CHP Saylav Turan Aydoğan ise “Filmin adı ‘Evimdeki Yabancı’ izlemişsinizdir herhalde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda birtakım insanlar daha sizinle beraber ortaklar, orada oturuyorlar… Bence İçişleri Bakanı da adresine baksın, Itimat Umumi Müdürü bile baksın, tanımadıkları adamlar, söz misali esrar baronları falanca sağda solda çıkabilir, dikkat edin, bu adreslerde çıkabilirler, çok de piyango gayrimümkün” diyerek konuştu.

Bazı vatandaşların e-şevket üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda zat yerleşim yeri kayıtlarına yabancıların eklendiğine ilgilendiren iddialarının sosyal medyada duyurulması üstüne, İYİ Öğür, Sedir Araştırı Önergesi vermişti.

İYİ Öğür Grubu’nun, önergenin TBMM Genel Oturmuş gündemine alınmasına ilişik önerisi, bugün görüşüldü.

Önerinin gerekçesi üstünde hezel düz İYİ Öğür Mersin Ağacı Mebus Behiç Çelik, şunları söyledi:

“VATANDAŞLARIMIZ HİÇ TANIMADIĞI İSİMLERİN KENDİ YERLEŞİM YERİ KAYITLARINA EKLENDİĞİNİ GÖRMÜŞ”

“Vatandaşlarımız e-oran üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda tek tanımadığı, bilmediği isimlerin özlük iskân yeri kayıtlarına eklendiklerini görmüş konuyu basın ve ilişik mercilerle paylaşmışlardır. Toplumsal medyada evdeki ecnebi etiketiyle degaje yankı bulan bu boyut halkımızın yara ve endişelerini artırmıştır. Bizlerde yaptığımız araştırı ve tetkikat sonucunda maatteessüf çokça sayıda domestik ecnebi kişilerin kayıtlarının yöntemsiz ya da kasten olabileceğini ne eyvah ki üzülerek öğrendik.

“İKTİDAR ARTIK HANELERİMİZİ BİLE KORUYAMAZ HALDE MİDİR?

Durumun vahametini birkaç yaşıt üzerinden göstermek gerekirse eşi ve iki çocuğuyla kıvrak tıpkı vatandaşımız yaptığı sorgulama sonucunda dairesinde 14 yabancının kayıtlı olduğunu paylaşmıştır. Sosyal medya de birçok vatandaşımız görüntülük görüntülerini yayınlayarak analog durumda olduklarını duyurmuştur. Bahsi güzeşte tevakkuf kayıtlarının sistemik bire bir zayıflık sonucu mu yoksa bayıla bayıla yerine mı gerçekleştiği ne efsus ki belirsizliğini korumaktadır. Bu durumda acep talih ekonomisini, çizik güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan iktidar çıktı hanelerimizi de koruyamaz halde midir? Sorusunu mübrem yerine didiklemek zorundayız.

“MEYDAN TESPİTİNDE GECİKMELER YAŞANACAKTIR”

GERÇEĞE AYKIRI ikamette mukayyet görünen ayrımsız kişinin tıpkısı suça evet de yıldırı eylemine karışması durumunda vadi tespitinde gecikmeler yaşanabilecektir. Örneğin gerçek dişi bilgiler nedeniyle karmaşıklaşan dosyalar güven teşkilatlarımızın iş yükünü artıracak, faaliyetlerin zinde aynı biçimde yürütülmesini sekteye uğratacaktır. Antrparantez tıpkı kişinin giriştiği suç ve eylemler neticesinde bire bir ikamette bulunan ve durumdan habersiz ayrıksı kişilerde cezai müeyyidelerle karşılaşabilecektir.

“BU KAYITLAR AYNI ZAMANDA DEMOKRASİNİN BILE TEMELİDİR”

Kamu düzenini, devletin güvenliğini, emniyet ve asayişi bu durumun kontra etkileyeceği açıktır. Zat kayıtları tıpkısı zamanda Erdemli Intihap Müesses açısından seçmen kütüğü mahiyetindedir. Zımnında bu kayıtlar ayrımsız zamanda demokrasinin birlikte temelidir. Kayıtların doğruluğu, düzgünlüğü devletin görevi olduğu kadar namusudur de. Kişilerin durma kayıtlarını dışarıdan vazifelendirmek gibi değildir. Serencam günlerde bahsettiğimiz belgisiz kişilerin kaydedilmesi dehşet vericidir. Bunu işleyen İçişleri Bakanlığı ise format çok daha vahimdir.

“HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞE AYN YUMMAYACAĞIMIZ UNUTULMAMALIDIR”

Mevzuata ve hakkaniyete akıllıca seçim etme becerisini gösteremeyen bire bir iktidarın meşruiyeti üstelik tabi kim tartışmaya açılır. Bu nedenle sandık, müntehip listelerinin herhangi bir çeşit şaibe ve şüphelerden uzak tutulması, halkoyu marifetiyle basitçe denetlenebilecek benzeri şekilde askıya çıkarılması kanuncu bir zorunluluktur. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri, Hak Bakanlığı oluşmak için kamu mezun mercilerin bu boynunun borcudur. rastgele usulsüzlüğe, suistimale, ihmale ve ihlale katiyen amma katiyen göz yummayacağımız unutulmamalıdır. Buna yeltenen ki olursa olsun hesap bunaltıcı tamam diye ikaz ediyoruz.”

“YURTTAŞLAR, MİLLETVEKİLLERİNİ ARIYOR; ‘BİZİM EVDE YABANCI KİŞİLERİN KAYDI VAR’ DİYOR”

İYİ Tümen Grubu üzerine HDP Grubu hesabına söz düz HDP Koca Genel Komutan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki; “Yurttaşlar milletvekillerini arıyor, gazetecileri arıyor ‘Bizim evimizde, tevakkuf adresimizde; tanımadığımız, bilmediğimiz ecnebi kişilerin kaydı var’ diyor. Harbi olarak bunu duyan, öğrenen milletvekilleri ne yapıyor? İçişleri Bakanına istifham önergesi veriyor ve bunun yanıtını almaya çalışıyor” dedi.

“İKTİDARIN BASINA DUYDUĞU SAYGI TEKMIL OLARAK BU”

Tiryaki, ayrımsız gazetecinin konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’evet sormasını anımsatırken; “Sevap adına İçişleri Bakanı’na bir istifham soruyor ve bunun yanıtını almaya çalışıyor. Olur, İçişleri Bakanı hangi yapıyor? Gazeteciye cevap isnat etmek hesabına onunla hezel ediyor, onu küçümsüyor; ne ant? Tüm bile sıkı denetim yasasının Sedir’te görüşüldüğü tıpkısı dönemde bunu yapıyor. Evet, iktidarın basına duyduğu içtinap etmek kamu olarak bu” diyerek konuştu.

“EĞER DURGUN YURTTAŞLAR VARSA BUNLARIN KAYITLARINI DÜŞÜYOR”

Faziletkâr Intihap Müesses ve Eş ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden kayıt alındığını rapor eden HDP’li Tiryaki; şunları söyledi:

Bu kayıtları aldıktan sonraları bunun üzerinde değme tevakkuf araştırması yapmıyor. Yaptığı 2 parça madde var. Şayet camit yurttaşlar varsa bunların kayıtlarını düşüyor, tekrar 18 yaşını doldurmuş yurttaşlar kimlerse bunların seçmen yerine kayıtlarını tutuyor. Zımnında bilcümle kayıtları markajcı İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı buna aynı yanıt yüklemek zorunda. Eğer binlerce vatandaş evinde yabancıların oturduğunu söylüyorsa ve bunlarla ilgilendiren seçmen yapıldığı üstüne iddialar varsa İçişleri Bakanlığı bu konuda aynı dakika evvel açıklama düzenlemek zorundadır. Bakın, tıpkısı el elan altını çiziyorum: Aynı ülkenin yurttaşı başka aynı mevki yurttaşlığına geçebilir, ülkesinin dışında apayrı ayrımsız yerde yaşayabilir, elhak Türkiye’nin hoppadak Avrupa’üstelik eğleşme eden, kıpırdak 6 milyona mail yurttaşı var, nedeniyle bu karmaşık değil. Bire Bir yabancı düşmanlığından bayram etmiyoruz ama seçim güvenliğine dayalı aynı düşünce varsa İçişleri Bakanlığı karşılık isnat etmek zorundadır, yoksa üzerindeki şaibe tek şekilde ortadan kalkmayacaktır diyorum ve hepinizi nazikâne selamlıyorum.”

“FİLMİN REZIL ‘EVİMDEKİ YABANCI’, İZLEMİŞSİNİZDİR HERHALDE”

CHP Grubu yerine İYİ Öğür’nin önerisi konusunda saraka düz CHP İstanbul Saylav Turan Aydoğan; “Filmin adı ‘Evimdeki Yabancı’ izlemişsinizdir herhalde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda birtakım insanlar elan sizinle beraber şürekâ, orada oturuyorlar. Baktınız mı evlerinize canan rüfeka, ikametgah adreslerinize baktınız mı? 10 hayat, 20 birey, tanımadığınız insanlar cins, birazdan hukuki sakıncalarını de söyleyeceğim. Bence İçişleri Bakanı dahi adresine baksın, Güvenlik Umumi Müdürü birlikte baksın, tanımadıkları adamlar, söz gelimi eroin baronları falan sağda solda çıkabilir, dikkat edin, bu adreslerde çıkabilirler, çokça da piyango olamaz” dedi.

“BECEREMİYORSANIZ ‘BECEREMİYORUM’ DEYİN; BECERECEK BİRİSİ GELİR, BU VATANDAŞI HERHANGI BIR SOY GÜVENLİK ALTINA ALIR”

Aydoğan; “Ülke yönetmiyorsunuz, kargaşa yaratıyorsunuz, kaostan dahi besleniyorsunuz. Eğer bu ülkenin vatandaşının ezen çoğunluğu diyorsa kim ‘Adresimde kimin olduğunu bilmiyorum, başıma neyin geleceğini bilmiyorum, kullandığım baziçe karşılığında başka bire bir özgül ciddiyet merkezinin yaratılıp yaratılmadığını bilmiyorum’ bu psikolojiyle yaşıyor ise bunun cevabını buradan çevirmek mükellefiyeti taşıyorsunuz. Benzeri ülkenin vatandaşları Anayasa’yla inanca altına münfail şekilde kendilerini güvende hissetmiyor iseler siz kuvvet namına batağın içindesiniz, iktidarsızlık halindesiniz, vatandaşın hukuki güvenlik ve hürriyet hakkını heba etmiş yerdesinizdir. Yine soruyorum: Düşünülerek yapıyorsanız, çıkı, deyin ki ‘Düşünülerek yapıyoruz.’ Beceremiyorsanız ‘Beceremiyoruz’ deyin. Becerecek birisi dirimsel, bu vatandaşı seçkin kalem düzenlilik altına alır” diyerek konuştu.

“YABANCILAR İLE SEÇMEN LİSTELERİ ARASINDA BİR BANDAJ KURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

AKP Grubu adına kortej düzlük AKP Antalya Saylav Atay Uslu; İYİ Fırka Grubu’nun önerisi ile ait, “Ağyar ile müntehip listeleri arasında bir ilişki kurulmaya çalışılıyor. Başkaları ne statüde olursa olsun düşünce kullanamazlar, bunun bilinmesi gerekir. Önergede olduğu gibi eller düşünce kullanacaklar evet birlikte seçmen listelerinde anahtar olacaklar kabil bir izlenim oluşturulması yanlıştır, provokatif bire bir davranıştır” dedi.

ÖNERİ, AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYUYLA REDDEDİLDİ

İYİ Tümen Grubu’nun önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyuyla reddedildi.

Share: