İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK’ten yapılan açıklamada “Hanehalkı İşgücü Araştırması” sonuçlarına bakarak; 15 ve henüz yukarı yaştaki kişilerde süreduran sayısı 2022 yılı Haziran ayında aynı önceki ayak tabanı göre 136 bin hayat azalarak 3 milyon 541 bin güç oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzdelik 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzdelik 8,5 iken kadınlarda yüzdelik 13,8 namına tutum edildi.

İstihdam oranı yüzde 47,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında aynı eski taban göre 46 bin yaşama azalarak 30 milyon 866 bin dirilik, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzdelik 47,8 oldu. Bu devlet erkeklerde yüzdelik 65,3 iken kadınlarda yüzdelik 30,6 yerine gerçekleşti.

İşgücüne iltihak oranı yüzde 53,2 namına gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Haziran ayında tıpkı eski ayak tabanı göre 182 bin emanet azalarak 34milyon407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzdelik 53,2 kendisine gerçekleşti. İşgücüne iltihak oranı erkeklerde yüzdelik 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

Gailesiz nüfusta başıboşluk oranı yüzde 20,4 oldu

15-24 yaş grubunu havi taze nüfusta başıboşluk oranı tıpkısı geçmiş taban bakarak değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu. Bu gözyaşı grubunda aylaklık oranı; erkeklerde yüzdelik 16,3, kadınlarda ise yüzdelik 27,9 namına adisyon edildi.

İstihdam edilenlerden müracaat döneminde işbaşında olanların, sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili mücahede süresi 2022 yılı Haziran ayında tıpkı eski ayak tabanı bakarak 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Tembel işgücü oranı yüzdelik 20,4 oldu

Zamana tutkun yarım istihdam, gizil işgücü ve işsizlerden oluşan aylak işgücü oranı 2022 yılı Haziran ayında bir geçmiş taban bakarak 1,7 nokta azalarak yüzdelik 20,4 oldu. Zamana bağlı fire istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzdelik 13,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin tümleşik oranı yüzdelik 17,1 yerine anlayış edildi.

İnşaat maliyet endeksi yüzdelik 106,87 arttı

 

Fiyat İstikrarı Komitesi konut fiyatlarını görüştü

 

Share: