İnşaat sektöründe daralma

Türkiye’nin arz doğru sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Ermiş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2022 yılı geçmiş çeyrek nema rakamlarını mukayyet tıpkısı izah ile değerlendirdi:

“Ülkemiz ekonomisinin toptan çapta içinden geçilen bu takatli süreçte yüzde 7,3 oranında büyüme kaydetmesi serencam merhale sevindiricidir. amma velakin seçkin zamankinden çokça ihtiyaç duyduğumuz istihdama şişman katkı veren ve 200’ün üzerinde zir sektöre istek yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen yapım sektöründe, tıpkı dönemde yaşanan %7,2’lik daralma mefret mesajlar içermektedir. Ayrıca yapım sektörü bahis konusu çeyrekte daralan tek kesim olmuştur.

Sektörde büyümeye periyot amacıyla yapım yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde kalan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne gerekseme duyulmaktadır. Bu kapsamda amme yatırım programında bire bir önceliklendirme yapılarak, elan aşkın iktisadi ve sosyal mülhak derece yaratacak projeler bir dakika evvel hayata geçirilebilir. Girdi maliyetleri üstüne hal üzere ise mütenevvi adımlar atılan fakat iç ve aut dinamiklerle yaşanan maliyet artışı kapsamında firmaların yarasına derman olmanın çok uzağında kalmıştır.

Yılın izansız kalanı amacıyla bildirme iri yansıması emtia fiyatlarındaki yükseliş olan Rusya-Ukrayna savaşı sektörün hem ensiz içi hem bile mahdut dışı projeleri üzerinde ipham ve riskler oluşturmuş durumdadır.”

İnşaat maliyetlerinde yükseliş sürüyor

 

İnşaata cüret mayısta azaldı

 

Share: