‘Influencer’lar yoluyla yapılan reklamlara mümasil strateji

Bakanlıktan edinilen bilgiye bakarak, başlatılan projeyle bahis konusu içeriklerin bireşimli zekayla taranması, kanuni düzenlemelere uygunluğunun acul ve olağan biçimde izlem edilmesi ve vacip aksiyonun alınarak tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında geliştirilen uygulamayla daha geçmiş belirlenen anahtar kelimeyle ilgilendiren sosyal medya hesaplarında tarama işlemi ve civar raporlama gerçekleştiriliyor. Reklam Özdenetim Kurulu yoluyla yapılan değerlendirmeyle serencam abur cubur sunulan rapor, Reklam Kurulu ile paylaşılıyor. Bu kapsamda, ilişkin kanuni düzenlemelere çapraz reklam ve ticari uygulamalarda bulunanlar hakkında Reklam Kurulu tarafından tetkik ve idari denetleme başlatılıyor. Projeyle tüketicilerin aktif şekilde korunması öngörülüyor.

Kriterlere akla yatkın reklam yapılıp yapılmadığı taharri ediliyor

Güzeşte yıla ilgilendiren reklam yatırımlarında sayısal mecranın kısaca yüzdelik 68’lik nazaran toplam medya pazarındaki bildirme faziletli paya eş olduğu görüldü. Sayısal yatak pazarının kontrolsüz şekilde büyümesi, bu alanda etkin kişi ve kuruluşların pazarlama iletişimi faaliyetlerinin denetlenmesinin ve düzenlemeler üzerine bilgilendirilmesinin önemini ortaya çıkardı.

Özellikle Instagram’birlikte, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) servet-hizmet tanıtımlarında çoğalma yaşanırken bu doğrultuda Reklam Oturmuş eliyle “Sosyal Iletişim Araçları Etkileyicileri Eliyle Yapılan Ticari Reklam ve Nahak Ticari Icraat Karşı Rehber” yayımlanmıştı. Bu projeyle kılavuz gemisi kapsamında belirtilen hususlara dayalı farkındalık yaratılması bile amaçlanıyor. Bu çerçevede, Instagram’bile içtimai medya etkileyicileri yoluyla yayımlanan reklam içeriğine topluluk paylaşımların taranmasıyla bu paylaşımlarda reklamı yapılması haram ürün ve hizmetlerin bulunup bulunmadığı, kılavuzla getirilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı ve anahtar kelimelerle yapılan taramada paylaşımların makul olmayan “afiyet beyanı” içerip içermediği tayin edilebiliyor.

“Influencer”lar bilgilendiriliyor

Projenin önceki uygulaması kapsamında, rüçhan adına bahis konusu reklam içeriklerinin, reklamı yapılması haram (alkollü şarap, sigara, kumar ve tıpkı) dünyalık ve hizmetleri barındırıp barındırmadığı incelendi. Bu kapsamda, takip edilen sosyal iletişim araçları etkileyicileri aracılığıyla reklamı haram mülk ve hizmetlerin tanıtımının neredeyse tek yapılmadığı tayin edildi.

söz konusu paylaşımlarda kayran düz gâh aykırılıkların, yapılan paylaşımın reklam olduğunun belirlenen kriterler doğrultusunda zahir ve beliğ şekilde tüketicilere belirtilmemesinden kaynaklandığı, böylelikle mal ve hizmetlerin muzlim reklamının yapıldığı belirleme edildi.

Projenin başında, benzer namına seçilen içtimai medya etkileyicileri listesindeki paylaşımlar arasında, reklam içeriğine eş paylaşımların, reklam olduğunun örtüsüz ve anlaşılır şekilde rapor edilmeme oranı yüzdelik 67’nin üstünde iken gerek Reklam Oturmuş gerekse Reklam Özdenetim Oturmuş eliyle içtimai medya etkileyicileri-yönetilen adisyon sahipleri ile yapılan yazışmalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda bu oranın yaklaşık yüzde 29’lara düştüğü belirlendi.

Tarama programına dahil edilen hesaplarda bazı bazı tebeddülat yapılarak ilgilendiren mevzuata muhalefet yapılanma eden paylaşımların ve reklamların sunu uzuv indirilmesi amaçlanıyor.

Antrparantez içtimai iletişim araçları reklamlarının sentetik zekayla taranması uygulamasının, Reklam Yerleşmiş kararlarına ebat ve kantite namına müspet yansıması bekleniyor.

Rusya’dan TikTok fenomenlerine çekişme propagandası ödemesi

 

Mal fenomenleri hangi kadar kazanıyor?

 

10 milyon dolarlık cılız: Fenomenlere murakabe!

 

Share: