İmar affının önünü açacak aranjman

AKP, bildirme düşük zahmetli maaşını 3 bin liraya çıkaran, Kredi Güvence Fonu’na (KGF) aktarılacak kaynağı 50 milyar liradan 100 bilyon liraya yükselten ve memurlara 3600 ekleme semptom verilmesini sağlayan kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Dünya’dan Sevgili Sakarya ve Hüseyin Gökçe’nin aktardığına bakarak yapılacak düzenleme mucibince, 2022 öncesi yapılarda icazet şartı aranmayacak. Yer bağan zor maaşı 3 bin liraya çıkarken, fiş-fatura vermemenin cezası 4 katına çıkacak.

31 Açıklık 2021’den geçmiş işlenmiş inşaatlar için meri

Öneri ile mamure affını mümasil aranjman üstelik geliyor. 31 Antrakt 2021’den ilk yapılmış inşaatlarda, hayatiyet ve akarsu aboneliği için onay alma ve ruhsata bakarak etme şartı kaldırılıyor. Toplanmış 57 maddeden oluşan teklifin Türkiye Nazik Kavim Meclisi tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

İmar Kanunu’nda uymazlık

Kanun teklifinin 37. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda mübayenet yapılıyor. Bap gerekçesinde yazdığı şekliyle; habersizce kullanımın azaltılması üzere inşaat ruhsatı almış fakat kullanma izni verilmeyen yapılara arızi olarak elektrik ve su aboneliği verilmesiyle ilgili müddet uzatılıyor.

Akarsu aboneliği alabilmek amacıyla çatı ruhsatı almış olma şartı kalktı

Yani 1 Orak Ayı 2022’ye büyüklüğünde bu kapsamda olan yapılara abonelik verilebilecek. Konu ile getirilen temel muhteşem düzenleme ise hayatiyet ve akarsu aboneliği verilebilmesi üzere yapı (yapım) ruhsatı alınmış ve buna bakarak işlenmiş olma şartı 31 Çatlak 2021’e kadar işlenmiş binalar amacıyla aranmayacak. Elhasıl, zindelik ve su aboneliği alabilmek amacıyla yapı ruhsatı almış olma şartı kaldırılarak, bu durumdaki binalara ayrımsız soy af getirilmiş oluyor.

İmar affının önünü anahtar

Uzmanlar, bunun aracısız ayrımsız bayındırlık affı olmadığını, fakat ümran affının önünü açabilecek bire bir uygulama olduğunu belirttiler.

Düzenlemenin kelimesi kelimesine kanunlaşması durumunda, yaptıkları konutlar amacıyla iskan almamış müteahhitlerin henüz niteliksiz komutan yapmasının önünün açıldığını söyleyen kaynaklar, “Günümüzde müteahhitler konutu satıyorlar fakat iskan olmadığı için neşelilik ve su aboneliği şantiyeden kullanılıyordu. Sülale alanlar de daim müteahhidi sıkıştırıyorlardı. daha çok mamure başvuruları bile düşebilir” açıklamasını yaptı.

Küresel çaptaki yurt balonu elbet sönecek?

Bodrum’de yurt dolandırıcılığı

Kaçan Ruslar Türkiye’den taşınmazlar alıyor

Konutta istihsal zahir artar?

Mütebeddil konut güven sisteminden kim lacerem etkilenecek?

BDDK’dan konut kredilerine ilgili kullanılmamış değişmeyen

Share: