Günlük kiralık evler için ‘sorumlu işletici’ düzenlemesi

Etiket arz kanununun uygulanması ile ilgili tebeddülat fail yönetmelikle, yönetmeliğe “ölçüsüz kiralanan ocak” tanımı eklendi.

Düzenlemeye göre özel veya resmi gelişigüzel nev konaklama tesisleri ve işletmeler mecmu kayıtlarını bilgisayarda haset gününe ağrımak, genel manşet kuvvetlerinin elektronik beyin terminallerine bağlanarak bulunan vukuf, vesika ve kayıtları umumi manşet kuvvetlerine enstantane kendisine nakletmek zorunda.

HER AN ULAŞILABİLECEK BİR MESUL

Bu veriler üzerinden yapılan kül işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle korunacak. Itinasız kiralanan evlerde “her an ulaşılabilecek” mahiyette mesul işletici bulunacak.

KİMLİK BİLDİRİM BELGESİNDE DEĞĞİŞİKLİK

Yönetmelikle, henüz önceki yönetmelik ekinde saha kayran, buralarda çalışanlara ait etiket ihbarname belgesi, işletici kimlik ihbarname belgesi ve konutta kalanlara ilgili etiket ihbarname belgesi yürürlükten kaldırıldı. Mektepli yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler aracılığıyla, 3 dolaşma süresince genel manşet kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda birlikte yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları tartı bölgelerinde kâin işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde umumi kolluk birimlerinden temin edecek.

İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ BİRLİKTE SORUMLU OLACAK

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen aksiyon yerlerinin sahibi yahut kanuni temsilcisi yahut kiracısı eliyle sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine akla yatkın şekilde sunu mümasil kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda sunulan fariza ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve tutumlu ortaklaşa mesul olacak.(Reuters) 

Icar sorununa ‘çöpçatanlı’ hal

Sadık yeryüzü, caddelerde kiraların derhâl yükselmesine el açtı

Ülke genelinde 17 bin 564 lalettayin familya denetlendi

Share: