Garo Paylan: “Bu Bütçeden Çifçiye 54 Milyar TL Ödenirken Güreşçi Köprüsü, Otoyol, Site Hastaneleri Üzerinden Yandaş Müteahhitlere 102 Milyar TL Ödenmesi…

HDP Diyarbakır Mebus Garo Paylan, 2023 Yılı Merkezi Dümen Bütçe Kanun Teklifi’ni “ürem bütçesi” olarak nitelendirirken; güvence ödemelerine ilgili, “Sayın Binali Saika, hani beş kuruş çıkmayacaktı bütçeden, vatandaşın cebinden? Bu bütçeden çiftçiye sadece 54 milyar TL ödenirken köprü, otoyol, kent hastaneleri üzerinden lehtar müteahhitlere dolar ve avro bazında 102 milyar TL ödenmesi öngörülüyor. Bu hak mıdır, doğruluk midir sayın Binali Sebep?” dedi. Paylan, Kaynak ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin ekonomi modeliyle ilişik “Bunun biraz keskin vereceğini hesaplamıştık” sözlerine “Keder calip para şişkinliği ile avlu pahalılığı ile ezilen işçi, vazifeli, emeklidir. Incitici çekenler 85 milyon yurttaşımızdır” diye reaksiyon gösterdi.

Garo Paylan, TBMM’birlikte düzenlediği basın toplantısında; 2023 yılı bütçe teklifi ve Kaynak ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bakir ekonomi modeliyle ait “Bunun biraz yara donör olacağını öngörmüştük, hesaplamıştık” şeklindeki sözlerini değerlendirdi. Paylan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“FAİZİN BÜTÇESİ: 2023 yılı bütçesi az sonradan Reisicumhur Yardımcısı Fuat Oktay vasıtasıyla Meclis’e sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2023 yılı bütçesinin benzeri atılım yılı bütçesi olacağını söyleyecek. O bütçenin işçinin, çiftçinin bütçesi olduğunu söyleyecek amma maalesef uzanım kül tersi. 2023 yılı bütçesi bu iktidarın henüz geçmiş bütçelerinde olduğu kabilinden maalesef sarayın, silahın, yandaşın ve sunu önemlisi faizin bütçesidir.

FAİZE ÖDENEN RAKAMI GİZLİYORLAR: Bu kudret, faize karşıyız diyerek zorla faizi düşürmeye çalışıyor amma mahiyet eksantrik. Bu bütçe 2023 yılı bütçesi, maalesef faizin bütçesi olacak. Diyecekler kim biz genişlik şişman payı eğitime ayırıyoruz. Diyecekler kim tığ bildirme iri payı sağlığa ayırıyoruz. Faize ödenen rakamı gizliyorlar bu bütçede. Diyorlar kim bu bütçede eğitime 696 milyar TL harcayacağız. Sağlığa 650 bilyon TL harcayacağız. Faize dahi 565 milyar TL harcayacağız diyorlar. 565 milyar TL bile çok iri bire bir mülk.

YÜZ MİLYARLARCA TL BÜTÇEDE GİZLENİYOR: Bu 2022 yılı bütçesinde 240 milyar TL’den 565 bilyon TL’ye derkenar ama repo 565 bilyon TL ile değil, bunun haddinden fazla henüz üzerinde olacak. Seviye Korumalı Mevduat ile ödenen beniz milyarlarca TL’yi bütçede göstermiyorlar. Bütçede getiri kalemi altında göstermiyorlar. Kırat güvenceli mevduat ile ödenen paraları repo namına adlandırmıyorlar. Kur Korumalı Mevduat ile ödenen beniz milyarca TL’nin adı ürem değilmiş. Düzey farkıymış. Adına başka benzeri kişi koyarak düzey garantili yatırım ile ödenen veya ödenecek yüz milyarca TL’yi bütçede maatteessüf gizliyorlar.

BÜTÇEDE DOLARIN 22 TL OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR: 2023 yılı bütçesinin altında tıpkı saatli bomba vardır. Kırat Güvenceli Mevduat ile 2023 yılında dolar yükseldikçe yoksulların verdiği vergileri zenginlere aktarılacak. 2023 yılı bütçesinde bu kuvvet doları 22 TL adına öngörüyor. 2023 yılında doların 22 TL’birlikte kalacağına inanan bir tane benzeri emanet yokken bütçede doların 22 TL olacağını öngörüyorlar. Bu çerçevede Düzey Korumalı Mevduat ile sanki haddinden fazla bir iki mal aktarılacakmış kadar öngörüyorlar. Ego argüman ile söylüyorum, 2023 yılında dolar yeryüzü azından 30 TL’ye çıkma. Fazlası var eksiği yok.

DOLAR 30 TL OLURSA KKM İLE 1 TRİLYON YOKSULUN VERGİSİ ZENGİNE AKTARILACAK: Olur dolar 30 TL’ye çıktığında yoksulun vergilerinden zengine kaç dünyalık aktarılacak. 2023 yılında şayet dolar 30 TL olursa yoksulların vergilerinden tam 1 trilyon TL Düzem Korumalı Mevduat ile zengine aktarılacak. 1 trilyon TL ne geçmek? 2023 yılı bütçesinde milyonlarca çiftçiye sadece 54 bilyon TL verilecek. Fellah tarlasına matbu atamıyor. Efsanevi üreticisi mehtaplı inekleri bile kesime gönderiyor yem alamadığı amacıyla. Onlara yalnızca 54 milyar TL servet aktarılırken Düzem Korumalı Yatırım ile 1 trilyon TL yoksulun vergisi zengine aktarılacak.

HESABINI SORACAĞIZ: 2022 yılı bütçesinde doları 9 TL 80 kuruş öngörmüşlerdi. Elan bütçeyi biz burada görüşürken dolar 12, 13 TL’ye çıkmıştı ve bütçe çökmüştü. Demincek da doları 22 TL namına öngörüyorlar. Dolar elan biz bütçeyi görüşürken belli 22 TL’yi aşacak. ve bütçe gene çökecek. Bu saçma düzeni sorgulamamız gerekir. Biz zaman bunun hesabını Reisicumhur Yardımcısı’na soracağız. Milletin olan bütçenin millete akması amacıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

5 KURUŞ ÇIKMAYACAKTI; OTOYOL, KÖPRÜ, ŞEHİR HASTANELERİNE 102 MİLYAR TL AKACAK: Sayın Binali Yıldırım ne demişti? Efendim kent hastaneleri, otoban, köprüler için bütçemizden 5 kuruş esas çıkmıyor demişti. Öyle değil mi? Sayın Binali Sebep’a çağrımdır, kadın bu bütçe görüşmelerine. Bakın sizin hükümetiniz ne önermiş? 2023 yılı bütçesinden köprülere, otoyollara, şehir hastanelerine tekmil 102 milyar TL akacak. Sayın Binali Yıldırım, hani ilkokul kuruş çıkmayacaktı bütçeden, vatandaşın cebinden? Bak, iktidar 2023 yılında site hastanelerine, köprülere, otoyollara lehtar müteahhitler üzerinden dolar üzerinden mecmu 102 milyar TL aktarılacağını öngörüyor. Bu halkımızın vergileriyle taraftar müteahhitlere ödeniyor. Doların 22 TL olacağı varsayımı üzerinden 102 bilyon TL yandaş müteahhitlere ödenecek. Peki sorarım sayın Binali Saika’a; dolar 30 TL olursa hangi olacak? 35, 40 TL olursa hangi olacak? Bu 102 milyar TL; 200 milyar, 250 bilyon TL’ye çıkma. Bütçede iri benzeri kopukluk açacak.

ÇİFTÇİYE 54 MİLYAR TL; YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE 102 MİLYAR TL: Bu gediği kim kapatacak? Sayın Binali Yıldırım mı kapatacak? Hayır. Vergiyi yoksullar ödüyor. Yoksula elan aşkın idrak yüklenecek; oluşabilecek enflasyon ile da şişkinlik vergisini ödeyecek yoksullar. Bu bütçeden çiftçiye sadece 54 bilyon TL ödenirken köprü, otoban, kent hastaneleri üzerinden yandaş müteahhitlere dolar ve ekü bazında 102 bilyon TL ödenmesi öngörülüyor. Bu hak mıdır, türe midir sayın Binali Saika?

SAYIN NEBATİ, SİZ ACI MI ÇEKİYORSUNUZ?: Sayın Nebati her dönem kullanılmamış bir skandala imza atıyor. Bugün dahi bildiri vermiş basına; bakir iktisat modeli amacıyla. ‘Efendim bunun az buçuk şiddetli donör şekilde geçeceğini hesaplamıştık’ diyor. Cenabıhak Cenabıhak… Sayın Nebati, siz zehir mı çekiyorsunuz? Yarayışlı, sizin servetinize para munzam durumda. Ensesi Kalın bire bir patronsunuz. Yandaşlarınız dokunaklı çekiyor mu? Namevcut. Onların da ben tıpkı kötü çektiğini görmedim. Sivri, şirret ortamında yaşıyor yandaşlarınız, servetlerine dünyalık katıyorlar. Ki acı çekiyor sayın Bitkisel? Elem calip pahalılık ile hayat pahalılığı ile ezilen işçi, görevli, emeklidir. Dokunaklı çekenler 85 milyon yurttaşımızdır.

ACININ ŞİDDETİNİ ARTIRAN ‘EPİSTEMOLOJİK, HETERODOKS NÖRO EKONOMİ MODELİ’ SAÇMALIĞI OLDU: Demin Sayın Nebati’nin şu sözüyle bağlamak istiyorum. ‘Bu sistemden sıkıntılı gelirliler dış patronlar kazanıyor’ demişti. Parçalanmamış dahi aslında sayın Bitkisel’nin bugüne büyüklüğünde söylediği bildirme akıllıcasına cümleyi söylemişti. Bugün da bu ifadesini katmerlemiş. ‘Bu herkes az buçuk ateş verici olacağını öngörmüştük, hesaplamıştık’ diyor. evet sayın Nebati, bu sistemden işçi, vazifeli, mütekait 85 milyon yurttaşımız keskin çekiyor. Mademki bunu hesaplamıştınız bozukluk bu yola girdiniz? Tıpkısı şey daha söylüyor sayın Bitkisel; ‘Acının şiddetini artıran cidal oldu.’ Güler misin, ağlar mısın? Bu acının şiddetini zait ‘epistemolojik, heterodoks nöro ekonomi modeli’ saçmalığı oldu maalesef. Epistemolojik, heterodoks nöro tutum modeli, 85 milyon mahdut gelirliye dağ çektirirken bu toplumun bir apaz zengininin servetine dünyalık katıyor. Bibi bile ısrarla bu modele bitmeme ediyorlar. Ensiz gelirlilere ateş çektirmeye devam ediyorlar.”

Share: