Finans dışı firmalar 105,8 bilyon dolar zahir verdi

Türkiye Cumhuriyet Kalıp Bankası (TCMB), Mayıs 2022 dönemi mali kavil dışındaki firmaların döviz yaşayış ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; finansal sözleşme dışındaki firmaların döviz varlıkları Nisan 2022 verilerine bakarak 2 bilyon 539 milyon dolar, yükümlülükler da 647 milyon dolar arttı. Kesin döviz pozisyonu açığı ise 105 bilyon 803 milyon dolar adına gerçekleşti ve April 2022 dönemine göre 1 milyar 893 milyon doları azaldı.

Bu döneme ilgili dirlik dağılımı incelendiğinde; eski aya bakarak ihracat alacakları 767 milyon dolar azalırken, dar içi bankalardaki tevdiat ve daraç dışına aracısız resülmal yatırımları sırasıyla 3 milyar 186 milyon dolar ve 83 milyon dolar arttı ve akıbet kendisine mevcudat 2 bilyon 539 milyon dolar arttı.

Zorunluluk dağılımında ise geçmiş ayak tabanı bakarak ensiz içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon dolar azalırken, dar dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 850 milyon dolar ve 574 milyon dolar arttı ve bunlara merbut adına yükümlülükler 647 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin önel yapısına bakıldığında; Mayıs 2022 döneminde sıkı içinden sağlanan bodur vadeli krediler Nisan 2022 dönemine bakarak 299 milyon dolar artarken, teferruatlı vadeli olanlar 1 bilyon 76 milyon dolar azaldı. Daraç dışından sağlanan kredilerde ise gücük vadeli olanlar 722 milyon dolar artarken, tafsilatlı vadeli krediler 702 milyon dolar arttı.

Mayıs 2022 döneminde gücük vadeli mevcudat, 145 milyar 520 milyon dolar iken, güdük vadeli yükümlülükler 83 milyar 993 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Bodur vadeli kesin döviz pozisyonu dahası ise 61 bilyon 527 milyon dolar olarak gerçekleşerek April 2022 dönemine bakarak 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin mecmu yükümlülükler içindeki payı da yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.

TCMB sene sonu enflasyon tahminini yükseltti

 

Türkiye’birlikte 4.1 milyon emanet vecibe batağında

 

TL ticari krediler ile döviz borcu kapattılar

 

 

Share: