Enerjide çabuk devletleştirme kararları

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde organizasyon edilecek erke aktarım hatlarının güzergahlarına çıkacak eden taşınmazlar çabuk kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Yardımcı ve Zonguldak sınırları süresince kasılma edilecek değişik erke nakil hatlarının yapımı üzere, detayları ilanda belirtilmiş güzergaha isabet fail emlak, zindelik dağıtım kuruluş yerleri iyelik şeklinde, model itimat sahaları ise istinat hakkı kabarmak yoluyla Türkiye Ruh Tevzi EKMEK Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilgili “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına isabet fail taşınmazların amut yerlerinin iyelik şeklinde, nâkil salınım gabarisinin ise mukavemet hakkı kabarmak suretiyle, bahis konusu umum müdürlük vasıtasıyla çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: