DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Aplikasyon Sınavı 1 Ekim’de

DENEYAP öğrenci latif sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak aplikasyon sınavıyla bitmeme ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçmiş aşamayı başarıyla geçen adaylar üzere ikinci adım olan DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş anlı kendisine 1 Teşrinievvel 2022’birlikte gerçekleştirilecek.

İstanbul karışma mecmu illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988’si ortaokul, 6 bin 785’i lise başlamak üzere toplamda 21 bin 773 namzet girecek. Imtihan sonuçlarına göre, 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 mektepli DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya doğruluk kazanacak.

DENEYAP Atölyeleri’nin mektepli güzel imtihan sürecinde bir numara aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar, bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda sunulan materyal kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, beceri bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması “Mekân Dostu Şilep” olarak belirlenen aplikasyon sınavında adaylar, kendilerine sunulan sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe angarya taşımasını sağlayacak. 2 saatlik süre böylelikle tamamlanan projeler, sınırlı kriterler doğrultusunda kıymetlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak.

Öğrencilerin projeleri; yargıcılar kurulu üyeleri marifetiyle antrparantez kendini anlatım edebilme, ibdai düşünme, teceddüt katabilme, bahis ile ilişkin vukuf sahibi olma kabil muhtelif beceriler yönünden de değerlendirilecek. Ortaöğretim seviyesindeki mektepli adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kamu Türkiye’de 20 bin öğrenci senkronik eğitim bilimi alacak

Geleceğin Uygulayım Bilimi Yıldızları’nı yetiştiren DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyeleri 1. faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. safha kapsamında 27 ilde, 4. safha kapsamında 24 ilde koyulmak için toplamda 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulması hedefini tamamlayarak mefret aynı başarıya imza attı.

Türkiye’nin 81 ilinde uygulayım bilimi tezyit yetkinliği faziletli zinde erler yetiştirmeye bitmeme fail DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyeleri’nin mektepli seçme sınavına birlikte toplamda 410 bin namzet mektepli başvuruda bulundu.

4. Faz sürecinin tamamlanmasıyla alay malay birinci, 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde hareketli yetişek kayran 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkma. Cemi Türkiye’de açılan atölyeler ile 20 bin öğrencinin senkronik eğitim bilimi almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde 15 bin 280 mektepli DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayıcı Vukuf Türkiye projesi bünyesinde, 2 bin 10 mektepli ise T3 Vakfı DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyeleri bünyesinde yetişek almış olacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günce Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin yerel uygulayım bilimi gelişiminin Edirne’den Hakkari’ye temas ilde okazyon eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan DENEYAP Atölyeleri projesiyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini icat etmek ve geliştirmek amaçlanıyor.

Türkiye’nin kalkınması için Milli Uygulayım Bilimi Hamlesi’nin antipatik gücünü oluşturacak, uygulayım bilimi çoğaltma ve geliştirme konusunda beceriksiz efrat yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde öğrenciler e-imtihan ve uygulama sınavı koyulmak üzere iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıktan sonraları eğitim bilimi almaya hak kazanıyor.

Share: