Civar ödemeli hane satışında teyit süresi uzatıldı

Yeni yönetmeliğe göre dolay ödemeli konutun, sözleşmede üstlenme edilen süre içinde tüketiciye teslim edilme süresi, konvansiyon tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya yükseltildi.

Bakir talimatname şu şekilde:

CIVAR ÖDEMELİ GÖZ SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KONU 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 mahdut Formel Gazete’de yayımlanan Dolay Ödemeli Ev Satışları Karşı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde meydan kayran “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Tecim Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

ÖZELLIK 2- Ayrımsız Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin bir numara fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yöre ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen müddet süresince tüketiciye doğrulama edilmesi zorunludur. Bu süre gelişigüzel halükarda uyuşma tarihinden itibaren kırk sekiz kocaoğlan geçemez.”

YÖN 3- Bire Bir Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında kayran düz “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Tecim Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

BAP 4- Bu Talimatname 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

YÖN 5- Bu Talimatname hükümlerini Tecim Bakanı yürütür.

Arzu azaldı, hane fiyatlarındaki çoğalma yavaşladı

 

Icar ve bölük fiyatlarında çökme beklentisi

 

Serencam 10 yılda yabancılar 341 bin ev aldı

 

Ancak gelirli amacıyla toplumsal hane müjdesi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal hane hamlesini başlatıyoruz

 

Göz kıymet artışında rekor Türkiye’nin

 

Share: