Baytar hekimler yapı günlerini ‘dayanışma günü’ ilan ettiler

Samsun- Sinop Baytar Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, “Bu yıl 9 Mart’ta kuruluşumuzun 69. yılını kutlayacaktık ancak 6 Şubat’ta meydana deprem zımnında bugünü bölgede meslektaşlarımızla tesanüt zarfında geçirmeye karar verdik. Yaşanan tablonun ağırlığı karşısında TVHB yerine yapı günümüzü kutlamıyor ‘Veteriner Hekim El Birliği Günü’ namına car ediyoruz” dedi.

Türk Baytar Hekimleri Birliği (THVB) 69 sene evvel 9 Mart 1954 yılında 6343 mahdut Kanun’la kuruldu. TVHB, mesleğin bina örgütü adına 56 el ve mıntıka odası ile gelişigüzel Türkiye’deki baytar hekimleri katakulli ediyor. Kuruldukları haset tesanüt haset yerine car eden Samsun-Sinop Baytar Hekimler Odası yönetimi matbuat açıklaması yaptı. Bölüm binasında izah özne Komutan Elif Köse Avan, “Baytar hekimler, ilkin hayvan sağlığı ve refahı olmak üzere, azık güvenliği, baytar ahali sağlığı, çevre sağlığı, biyogüvenlik, biyoteknoloji, antimikrobiyal direnç ve abuhava krizi kadar dünyanın önündeki sunma önemli alanlarda sıklet üstlenmekte ve çalışmaktadırlar. Bu yıl 9 Mart’ta kuruluşumuzun 69. yılını kutlayacaktık fakat 6 Şubat’ta meydana sarsıntı dolayısıyla bugünü bölgede meslektaşlarımızla tesanüt içre geçirmeye değişmeyen verdik. Depremin önce gününden beri, birliğimizin koordinasyonunda bölgede fahri yerine kâin 200 veteriner hekimle hem kontrol istirdat çalışmalarına katıldık hem da enkazdan çıkan siftinlik yerel hayvanlara, kom hayvanlarına esenlik hizmeti verdik. Kamu ve başıboş etkin meslektaşlarımız bölgede cümle bire bir seferberlik zarfında oldular. Kendileri dahi depremzede olan bir nice meslektaşımız acısını da yaşayamadan, fedakarca kontrol istirdat ve sağlık hizmeti çalışmalarına katıldı” diyerek konuştu.

“27 veteriner ve 10 mektepli hayatını kaybetti”

Depremde 27 meslektaşlarını ve 10 veteriner öğrencisini kaybettiklerini tamlayan Elif Köse Avan, “Ailesi depremden etkilenen ve değişik şehirlerde okuyan haddinden fazla sayıda öğrencimiz kıygın duruma düştü. Kestirmece 200 meslektaşımızın muayenehanesi ağız ağıza kullanılmaz ağıl geldi, mesleksel pratikte kullandıkları alet, iyileştiren malzemeler, aşıları ve araçları çökme altında kaldı. Yaşanan tablonun ağırlığı karşısında TVHB namına yapılış günümüzü kutlamıyor ‘Baytar Doktor Tesanüt Günü’ kendisine zar ediyoruz. Depremde engel gören meslektaşlarımızın hayata tutunması, öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayabilmesi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine destek olabilmek için tamlık meslektaşlarımızı bilcümle ayrımsız tesanüt seferberliğine çağırıyoruz. Yaralarımızı soldurmak üzere ‘gelişigüzel varız’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Efsanevi ve kayırıcı sağlığını zılgıt eden salgınların görülmesi kaçınılmaz olacak”

Sarsıntı bölgesinde bundan ahir belkili riskler amacıyla uyarıda mevcut Avan, “Bölgede 13-14 milyon civarında kocabaş ve küçükbaş hayvan ile daha aşkın sayıda kanatlı efsanevi bulunmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılamalar ve gayrı koruyucu doktorculuk hizmetlerinin layenkati sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bölgede lazım arızi kendisine görev özne amme veteriner hekimleri gerekse gönüllü kendisine bölgede kâin baytar hekimler yakında bölgeden ayrılacaktırlar. Bunların hesabına bölgede muayenehanesi mevcut ve depremden etkilenen serbest müteharrik meslektaşlarımızın fariza yapması acil bir konudur. aksi hâlde sonuçları kıyamet etkisi oluşturabilecek hayvan ve koca sağlığını gözdağı fail salgınların görülmesi mübrem olacaktır” ifadelerini kullandı.

Talepler

Elif Köse Avan, şunları söyledi:

“Bölgedeki veteriner hekimlerinin görev yapabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ahit kaybetmeden önlemler almalıdır. Kliniği yıkılan ve kullanılamaz ağıl gelen veteriner hekimler için eğreti klinik ve dirim alanı kendisine kullanılmak için konteyner sağlanmalıdır. Klinikleriyle beraber her şeyini kaybeden meslektaşlarımıza bölgede geçer aşılar ile reçete ve değişik malzemeler bir süreliğine ücretsiz sağlanmalıdır. Kliniği çalışamaz ayla gelen meslektaşlarımızdan kâm edenlerin Vekillik bünyesinde geçici veya kalıcı istihdam edilerek bakım vermeleri sağlanmalıdır. Facia bölgesinde kurulacak ihdas muayenehane birimleri üzere mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Bölgede çalışacak veteriner hekimlere kamu bankaları vasıtasıyla önce iki yılı ödemesiz, faizsiz yahut düşük faizli cesaret verilmedir. Kamu dışında, işletme veteriner hekimi yerine müteharrik ve çalıştıkları işletmeler engel gören meslektaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak bölgede kalmaya bakım vermeye, yapılanların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yapı günümüzde gene hep meslektaşlarımızı şişman dayanışmaya çağırıyoruz. Çığır ve talih kendisine yaraları örtmek amacıyla ‘Birlikte varız’ demeye davet ediyoruz.”

Yapılan açıklamaya çekmece yönetimi, elçi ve üyeler katıldı. – SAMSUN

Share: