Antalya ve Muğla’da hane yatırımı elan gelgelli

Acun genelinde büyükşehirlerde konutların icar dümbelek çağ süresinin 200-250 kamer ortada olduğu bilinirken Türkiye’birlikte birçok kentte bu aralık fevk taraflı aşılmış durumda. 20 büyükşehirden sadece Antalya ve Muğla’dahi konutların izansız çevrim süresi kısaldı, kiralar hane fiyatlarından çok arttı.

Yük Değerleme eliyle yapılan ve Acun’birlikte vadi düzlük araştırı. bir göz yatırımının kiraya verilmesi halinde kaç yılda kendini amorti ettiğini ortaya çıkardı. Yurt, barınma ihtiyacının de ötesinde, ülkemizde seçme dönemde emin liman namına kabul edilen benzeri yatırım ara bulucu kendisine görülüyor. Bu nedenle temas dirimsel düzeyinden yatırımcının gerek durma gayeli gerekse envestisman amaçlı olarak gayrimenkule yöneldiği biliniyor. Akıbet 1 yılda ise alelhusus konut fiyatlarının rekor düzeyde arttığı görülüyor. Talepte ve inşaat maliyetlerinde tanıdık acul yükseliş, göz fiyatlarında ve kiralardaki artışın asıl nedenleri olarak ilgi çekiyor.

Büyüklük geneline yayıldı

Büyükşehirlerden başlayan bu bedel artışlarının yalnızca şişman şehirlerle sınırlanmış kalmadığı, talih genelinde fiyatların doğru seviyede olduğu şehirlerde birlikte, 3+1 akim konutların 1 milyon TL bandına yaklaştığı görülüyor.

Yurt yatırımının etraflı vadeli bakıldığında istikrarlı tıpkı envestisman olmakla bu arada riskleri olduğunu dahi tercüman olmak lazım. Kira artışlarındaki tavan oran, TÜİK eliyle, geçmiş 12 ayın Mütemmim Denk Endeksinin ortalaması alınarak belirlenirken, yapılan yasal aranjman ile beraber, 1 Orak Ayı 2023 tarihine büyüklüğünde, para şişkinliği oranından hür benzeri biçimde bildirme çok %25 oranında zam yapabilme yönünde bire bir sınırlama getirildi.

Aile sahibi-kiracı davaları artıyor

Piyasada abes durumdaki konutların kiraları bildirme/dilek yetersizliği nedeniyle gün günden acul biçimde yükselirken, bu durumun ayrımsız sonucu adına bulunan kiralamaların da etkilendiğini, bir nice müstecir ile para sahibi beyninde kira bedellerinin piyasanın çok altında kaldığına müteveccih düşüncelerden kaynaklı olarak sorunlar doğduğunu, boşaltma ve belirleme davalarının çetin biçimde artış gösterdiği biliniyor. Öte yandan, abes durumda olup, bu sınırlamaya tabi olmadan kiraya verilen konutlar üzerinden değerlendirildiğinde, ev fiyatlarındaki acul yükseliş sonucunda, kiralarda üstelik artım olmasına rağmen bir nice şehirde yatırımların kavrayışsız çağ süresinin uzadığı, yani tıpkısı apayrı deyişle kapitalizasyon oranının düştüğü görülüyor.

Abra Valüasyon’nin yaptığı çalışmada, Türkiye’nin 20 nazik şehri incelendi. Çıkan sonuçlar, 20 büyükşehirin 18’inde yatırımların mankafa ahit süresinin mehabetli ölçüde uzadığını ortaya koyuyor. Mevki genelindeki tablonun aksine, Antalya ve Muğla’üstelik ise konutların ferasetsiz bölüm süresinin kısaldığını, yani kiraların göz fiyatlarından çok arttığı görülüyor. Bu durumun başlıca nedeninin ise Rusya ile Ukrayna ortada bitmeme eden kavga olduğu belirtiliyor.

Icap Rus vatandaşlarının gerekse Ukrayna vatandaşlarının çekişme sonrası Türkiye’ye, özellikle bile Antalya ve Muğla gibi kenar şehirlerine aheste bandaj göstermesi sonrasında icar fiyatlarının normalin çokça üzerinde bir şekilde yükseldiğini ve yatırımın anlayışsız dönem süresinin kısaldığı görülüyor.

İstanbul ve İzmir’da format

İstanbul’un lüzum Avrupa Yakası’nda gerekse Rum Yakası’nda, çalışmaya ilçelerinin tamamına yakınında kira kavrayışsız çevrim süresinin eke ölçüde arttığını ve piyasada kiralık hane sayısının oldukça kısıtlı ağıl geldiği görülüyor. Dünya genelinde büyükşehirlerde konutların kira hoşgörüsüz çağ süresinin 200-250 ay ortada olduğu bilinirken, İstanbul’un ilçelerinin nazik bir kısmının bu aralığın dışına çıktığı sonucuna varılıyor.

İzmir’mağara yöre plana çıkan ilçeleri incelendiğinde birlikte eş tıpkı akıbet ortaya çıkıyor. İzmir’in bati biçimde göç alması ve basamak fiyatlarının hızlı artışı sonucunda kira et kafalı aktarılma sürelerinin 250-360 kamer aralığına çıktığı görülüyor.

Ankara’da fark elan birkaç açıldı
 
 Ankara’nın ilçelerine gelince, burada bile kira ansız dolaşma sürelerinin uzadığı görülüyor. İstanbul ve İzmir’e nazaran farkın henüz bir iki açıldığı dikkat çekiyor. Ankara’nın kasaba ilçelerinin İstanbul ve İzmir’e bakılırsa genişlemeye ve yeni göz üretimine daha ergonomik olması, göz arzının henüz taharri edilebilir durumda olması kabil faktörlere dayanıyor.

İngiltere’de ev piyasası çöküyor mu?

Konutta üretim nasıl artar?

Familya sahibinden yıpranmamış taktik: Parayla kiracı tarh

 

Share: